do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Aneta Kłodzińska

 

 

Długookresowe relacje pomiędzy
stopami procentowymi w Polsce

 

 

Streszczenie

      W opracowaniu została zaprezentowana rola i znaczenie stóp procentowych długookresowych i krótkookresowych. Przedstawiono także dyskusję nad specyfikacją odpowiedniego modelu pozwalającego opisać powiązania pomiędzy badanymi stopami. Na podstawie dziennych notowań stóp procentowych ( tydzień 5-dniowy) , tygodniowych, (T) miesięcznych(M), rocznych(Y1), pięcioletnich(Y5) i dziesięcioletnich(Y10) stóp procentowych w Polsce pochodzących z okresu 2003/01/02-2008/07/22, udostępnionych przez NBP, stwierdzono, że wszystkie stopy są zintegrowane w stopniu pierwszym i została wykazana ich długookresowa relacja. Na podstawie procedury Johansena wyznaczono liczbę wektorów kointegrujących oraz przeprowadzono test na obecność wyrazu wolnego w wektorze kointegrującym.

 

 

The long-run relationship between interest rates in Poland (Summary)

      The aim of the paper is an examination of the long-run relationship between short-term and long-term interest rates in Poland.

The data used is daily interest rates over the period 2003/01/02-2008/07/22. The findings reveal a cointegration relation. There is a long-run relationship between interest rates in Poland.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału