do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Lech Kujawski

 

 

Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej
koncepcji kursu równowagi

 

 

Streszczenie

      Wykorzystując model wzmożonego przepływu kapitału zagranicznego (CHEER- capital enhanced equilibrium exchange rate), wynikający z połączenia hipotezy parytetu siły nabywczej (PPP) i teorii nieubezpieczonego parytetu stóp procentowych (UIP) sprawdzono możliwość wyznaczenia długookresowego poziomu kursu równowagi wymiany złotówki do euro i złotówki do dolara. Klasyczne podejście zostało zmodyfikowane i do modelu CHEER zaimplementowana została zmienność parametrów strukturalnych. Zmienność parametrów ma na celu osłabienie restrykcyjnych – często niemożliwych do spełnienia - założeń leżących u podstaw hipotezy PPP i uwzględnienie zmiennej siły oddziaływania zróżnicowania w poziomach stóp procentowych na wielkość odchylenia kursu walutowego od poziomu równowagi. Model zapisany został w przestrzeni stanów, zmienne w czasie oceny parametrów strukturalnych uzyskano w wyniku zastosowania filtru Kalmana. Własności struktury stochastycznej modelu i ocena dopasowania wartości teoretycznych wskazują, że model CHEER ze zmiennymi parametrami dobrze opisuje zmienność kursu wymiany złoty/dolar i w efekcie możliwe jest na jego podstawie wyznaczenie długookresowego kursu równowagi. Analogiczny model kursu wymiany złoty/euro nie cechuje się porządnymi własnościami, skutkiem czego kurs równowagi złoty/euro nie może być wyznaczany na postawie modeli wywodzących się z teoretycznego modelu CHEER.

 

 

Central parity of Polish zloty in the light of the fundamental equilibrium exchange rate theory (Summary)

      The purchasing power parity (PPP) theory and the uncovered interest rate parity (UIP) theory were incorporated in a capital enhanced equilibrium exchange rate (CHEER) of Polish zloty/US dollar and zloty/euro models. The classical CHEER model was modified and time varying parameters - obtained by state space notation and Kalman filter - were applied. Time varying parameters models allow to avoid some restrictive PPP and UIP assumptions and make it possible to express the difference in interest rates changeable effect on exchange rate deviation from its equilibrium. We demonstrated that the time varying parameters zloty/dollar model is suitable to express zloty/dollar exchange rate variance which in consequence makes the model possible for long run central parity exchange rate estimation. Stochastic components of analogous zloty/euro model are not characterized by right properties and the model cannot be basis for central parity exchange rate estimation.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału