do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Paweł Miłobędzki

 

 

Czy WIBOR O/N odzwierciedla cenę
pieniądza jednodniowego?

 

 

Streszczenie

      W pracy sprawozdaje się wyniki badania zależności pomiędzy stawkami referencyjnymi WIBOR O/N i Polonia w okresie 31.01.2005-1.05.2009 roku. Podstawą wnioskowania o postaci zależności i sile jej natężenia jest wektorowy, dwuwymiarowy model korekty błędem ze składnikiem korekty budowanym w oparciu o progowe modele autoregresyjny TAR i M-TAR. Badanie wykazało symetrię dostosowania obu stawek do ich relacji równowagi długookresowej. Stwierdzono ponadto, iż stawka WIBOR O/N jest obciążoną prognozą stawki Polonia. Obciążenie mierzone odchyleniem spredu obu stawek referencyjnych od ich relacji równowagi długookresowej wyniosło 0,15 punktu procentowego. Stawka Polonia okazała się być przyczyną w rozumieniu Grangera dla stawki WIBOR O/N. Nie stwierdzono występowania przyczynowości o przeciwnym zwrocie.

 

 

Does WIBOR O/N reflect the price of one day monies? (Summary)

      The paper investigates the WIBOR O/N and Polonia interest rates co-movement across time. The analysis is nested within a two variable vector error correction model framework in which the error correction term is build upon the threshold and momentum threshold autoregressive models of Tong. Using the daily interest rates from the period January 31,2005-May 1, 2009 it is revealed that both rates symmetrically adjusts towards their long run equilibrium relation. WIBOR O/N is found to be a biased predictor of Polonia rate. The bias equals to 0,15 per cent point. Polonia rate Granger causes WIBOR O/N rate. The reverse does not hold, however.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału