do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Nina Łapińska-Sobczak

Marta Ostapowicz

 

 

Analiza wrażliwości oraz stabilności rankingów FIO Akcji otrzymanych za pomocą metody wielokryterialnej AHP

 

 

Streszczenie

      Głównym celem pracy jest próba analizy wrażliwości i stabilności rankingów FIO Akcji. W badaniach sprawdzano wrażliwość rankingów uzyskanych metodą AHP na zmiany macierzy porównań kryteriów oraz stabilność uzyskiwanych rankingów dla określonej macierzy porównań kryteriów w kolejnych latach. Sprawdzano, używając metod opartych na przedziałach kwantylowych oraz współczynników korelacji rang, w jaki sposób wybór kryteriów w metodzie AHP i nadanie tym kryteriom różnej ważności w macierzy porównań kryteriów wpływa na ostateczny ranking funduszy oraz czy wyznaczone rankingi dla określonej macierzy porównań kryteriów są stabilne w czasie. Uzyskane wyniki mogą posłużyć potencjalnym inwestorom przy wyborze funduszu oraz stanowić cenne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji uczestników rynku finansowego w Polsce.

 

 

The analysis  of sensitivity and stability of Mutual Funds rankings achieved with the use of multicriterial method AHP (Summary) 

      The method of multicriterial discrete optimization AHP has been used to rank Mutual Funds. By means of rankings created for different criteria comparison matrixes authors researched the sensitivity of rankings and by means of rankings created in each year (2004-2008) they researched their stability. It has been checked, by methods based on quartile intervals and  rank correlation factors, how the choice of criteria in AHP method and validation of those criteria in the comparison matrix influences the final funds ranking and if the rankings for specific comparison matrixes are stable in time. This research makes potential decision-makers aware of investment attractiveness of the fund in relation to other funds. It is envisaged that this research will be useful information for potential participants of financial market in Poland.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału