do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Zbigniew Dokurno

 

 

Modelowanie wzrostu gospodarczego w oparciu
o inwestycje w kapitał ludzki jako próba reinterpretacji modelu Harroda-Domara

 

 

Streszczenie

      W artykule przedstawiono próbę modelowania wzrostu gospodarczego w oparciu o model wzrostu Harroda-Domara. Cechą charakterystyczną tego modelowania jest zdefiniowanie czasowej ścieżki zrównoważonego wzrostu w oparciu o inwestycje w kapitał rzeczowy. Autor podjął własną próbę przedefiniowania wyjściowego modelu w kierunku wyprowadzenia czasowej ścieżki zrównoważonego wzrostu gospodarczego opartego na inwestycjach w kapitał ludzki. Tym samym chciał pokazać, iż kapitał ludzki jako czynnik produkcji stwarza przesłanki do dynamicznej optymalizacji wzrostu gospodarczego. Jednocześnie przebieg tej ścieżki wzrostu gospodarczego zależy od stopnia akumulacji kapitału ludzkiego. Akumulacja ta wyznacza poziom absorpcji wiedzy, a tym samym determinuje dynamikę wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach opartych na wiedzy.

 

 

The human capital based economic growth – reinterpretation the Harrod-Domar model  (Summary)

      The paper presents modeling of the economic growth based on the Harrod-Domar model. The modeling leads to defining the time path of the equilibrium growth. The author presents own redefining of the base model into receiving the time path of the equilibrium growth. This growth is based on the human capital investment. In this way the author presents human capital as a production factor which can cause dynamic optimum of the economic growth. The shape of the economic growth curve depends on the level of the human capital accumulation. This accumulation determines level of the knowledge absorption in the economy. So in this way the accumulation of the human capital has influence on the dynamic of the economic growth in the modern knowledge based economies.        

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału