do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Joanna Olbryś

 

 

Conditional market-timing models for mutual fund
performance evaluation

 

 

Summary

      Performance evaluation of investment managers is a topic of considerable interest to practitioners and academics alike. Superior performance may be achieved through timing (macro-forecasting) and security selection (micro-forecasting) skills of portfolio managers. The main goal of this paper is a performance evaluation using unconditional and conditional models of timing and selectivity. We compare two methods: the unconditional Treynor & Mazuy (T-M) model [Treynor, Mazuy, 1966] and the statistical procedure based on the Ferson & Schadt (F-S) conditional model [Ferson, Schadt, 1996]. The market-timing and selectivity abilities of 15 equity open-end mutual funds have been evaluated for the period January 2003 – April 2009.

 

 

Zastosowanie warunkowych modeli market-timing do oceny wyników funduszy inwestycyjnych (Streszczenie)

      Pierwszy parametryczny model market-timng (tzw. wyczucia rynku) zaproponowali w 1966 roku Treynor i Mazuy (model T-M). Technika market-timing zarządzania portfelem polega na wyborze momentu dokonania inwestycji oraz czasu jej trwania w oparciu o krótkoterminowe oczekiwania cenowe, na podstawie obserwacji całego rynku (przewidywanie w skali makro). W odpowiedzi na zapotrzebowanie praktyków pojawiły się w literaturze przedmiotu modele wspomagające ocenę jakości zarządzania portfelem pod kątem analizy umiejętności w zakresie stosowania technik market-timing. Celem artykułu jest porównawcza analiza empiryczna umiejętności wyczucia rynku przez zarządzających portfelami OFI akcji z wykorzystaniem parametrycznego modelu T-M oraz warunkowego modelu  F-S Ferson’a i Schadt’a (1996). Badaniem objęto grupę 15 funduszy akcji na rynku polskim w okresie styczeń 2003 – kwiecień 2009.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału