do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Anna Zamojska

 

 

Timing a okresy hossy i bessy na rynku kapitałowym: przypadek polskich funduszy akcyjnych

 

 

Streszczenie

      W prezentowanym artykule przedstawiono badanie wyczucia rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w na polskim rynku w latach 2000 – 2008. Analiza przeprowadzona została w kontekście następujących po sobie okresów hossy i bessy i celem jej była odpowiedź na pytanie, czy menedżerowie badanych funduszy mają dobre wyczucie rynku w każdym z możliwych stanów rynku kapitałowego: hossy, bessy i zwykły. Empiryczna weryfikacja przeprowadzona została w oparciu o 3 modele uwzględniające odpowiednio: okres bessy, okres hossy i bessy, okres hossy, bessy i zwykły. Każdy z modeli szacowany był dla każdego z 11-stu wybranych funduszy dla dwóch rodzajów częstotliwości danych: miesięcznych i dziennych. Otrzymane wyniki badań pokazały, że menedżerowie funduszy mają dobre wyczucie rynku w zwykłych okresach na rynku, natomiast w okresach hossy i bessy wyczucie to jest znacznie gorsze. Ponadto wystąpiła ujemna zależność między miarą selekcji a miarą wyczucia rynku. Wskazano także obserwacje wpływowe identyfikujące zdarzenia, które w sposób istotny spowodowały gwałtowne ruchy rynku.

 

 

Timing during up and down market conditions: an evidence from the Polish equity funds (Summary)

      In the article the timing market skills of portfolio fund managers during up and down market conditions are investigated. The daily and monthly returns on equity funds for the period 2000 – 2008 are employed. In the first section the author presents literature review on timing measure during up and down market condition. The second section describes the appropriate models of timing and the scheme of testing procedure. The last section presents empirical evidence from the equity fund market.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału