do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Dorota Banaszkiewicz

Beata Jackowska

Ewa Wycinka

 

 

Wykorzystanie analizy Kaplana-Meiera do badania
zróżnicowania stażu pracy osób długotrwale bezrobotnych

 

 

Streszczenie

Długotrwałe bezrobocie jest jednym z ważniejszych problemów współczesnej gospodarki. Wśród długotrwale bezrobotnych znajdują się osoby z długim stażem pracy. Ich doświadczenie zawodowe i zdobyte kwalifikacje są niewykorzystanym potencjałem ekonomicznym.

W pracy zastosowano metodę estymacji Kaplana-Meiera do analizy przebiegu stażu pracy osób długotrwale bezrobotnych. Porównano przebiegi estymowanych funkcji trwania dla danych pogrupowanych według cech zmiennych badania. Na podstawie testów dla wielu krzywych przeżycia wyodrębniono poziomy zmiennych grupujących determinujących długość łącznego stażu oraz długość okresu ostatniej pracy. Analiza Kaplana-Meiera umożliwiła identyfikację cech społeczno-ekonomicznych różnicujących długość dotychczasowego stażu pracy.

 

 

Application of Kaplan-Meier analysis for modeling the dispersion at professional experience of long-term unemployed population (Summary)

Long-term unemployment is one of the most important problems of modern economy. Among long-term unemployed there are people with rich professional experience. Methods of survival analysis are used in order to identity the socioeconomic factors that diversify the length of hitherto job seniority.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału