do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Julia Koralun-Bereźnicka

 

 

Efekt sektorowy i efekt kraju w kondycji finansowej przedsiębiorstw wybranych krajów Unii Europejskiej
na podstawie analizy skupień

 

 

Streszczenie

      Celem podjętego badania jest określenie wpływu czynników sektorowych i krajowych na kondycję finansową przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie analiza ma na celu ustalenie relatywnej ważności efektu kraju i efektu sektorowego. Badaniem objęto 13 sektorów gospodarczych w 10-ciu krajach Unii Europejskiej, w tym Polsce. Zastosowana metodologia badawcza obejmuje głównie statystyczną analizę skupień, jako narzędzie pozwalające ustalić, czy podobieństwa w kondycji finansowej pomiędzy grupami przedsiębiorstw są bardziej zbliżone do podziałów sektorowych, czy też narodowych. Z analizy tej wynika, że sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw z badanego obszaru pozostaje pod większym wpływem czynników sektorowych, aniżeli krajowych.

 

 

Industry and country effects in corporate performance of selected European Union countries – cluster analysis (Summary)

      The aim of the research is to determine how industry and country factors influence corporate performance of enterprises in selected European Union countries. The analysis is also meant to establish the relative importance of country and industry effect. 13 industries in 10 EU countries were analysed, including Poland. A classification method of agglomerative clustering analysis was employed in order to verify whether the similarities between enterprises follow the country or industry patterns more. Findings provide empirical evidence that within the examined population the parameters in question are influenced by country factors more than by industrial ones.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału