do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Stanisław Maciej Kot

 

 

The boundaries for inequality aversion
and certain measures of income inequality

 

 

Summary

      It is shown that there are boundaries for inequality aversion when the Atkinson and generalized entropy measures of income inequality are calculated. These boundaries are found for income distribution of the form of the Generalised Beta distribution of the second kind GB2.

 

 

Granice dla awersji do nierówności i pewnych miar nierówności ekonomicznych (Streszczenie)

      W artykule wykazano, że istnieją granice dla awersji do nierówności przy zastosowaniu miar nierówności dochodów Atkinsona i uogólnionej entropii. Wyznaczono te granice dla rozkładu dochodów uogólnionego Beta drugiego rodzaju GB2.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału