do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Tomasz Jastrzębski

 

 

Model wzrostu Solowa. Podejście wariacyjne

 

 

Streszczenie

      Podejście wariacyjne do neoklasycznego model wzrostu Solowa skupia się na skonstruowaniu funkcji użyteczności a następnie na maksymalizacji tejże funkcji na skończonym horyzoncie czasowym. Rozwiązanie tego problemu umożliwia równanie Eulera-Lagrange’a, które prowadzi do układu równań różniczkowych. Rozwiązaniem tego układu są optymalne ścieżki sterowania konsumpcją i kapitałem na skończonym horyzoncie czasowym.

 

 

Solow Growth Model. Variational approach (Summary)

      Variational approach of the neoclassical Solow Growth Model concentrates on building the utility function and maximizing it on finite time interval. Main instrument used to solve this problem is Euler-Lagrange equation. Optimal paths of capital and consumption were found.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału