do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Dorota Perło

 

 

Modelowanie miękkie zrównoważonego rozwoju
regionów w Polsce

 

 

Streszczenie

      Celem artykułu jest budowa modeli miękkich zrównoważonego rozwoju. Modelowanie miękkie umożliwia badanie powiązań między zmiennymi nieobserwowalnymi. Model miękki estymowany jest metodą PLS (partial least squares), która umożliwia jednoczesne oszacowanie parametrów modelu wewnętrznego i zewnętrznego. W wyniku estymacji, oprócz parametrów, otrzymuje się również oszacowania wartości zmiennej ukrytej, które można traktować jako miarę syntetyczną.

      W ramach referatu zbudowane zostały dwa modele miękkie zrównoważonego rozwoju, na podstawie danych przekrojowych odnoszących się do szesnastu województw w Polsce w 2003 r. i w 2007 r. Zbudowane modele pokazują zależności między gospodarką, społeczeństwem a środowiskiem oraz ich wpływ na zrównoważony rozwój. Ponadto, modele miękkie zrównoważonego rozwoju pokazują liniowe uporządkowanie województw ze względu na zmienną ukrytą ZR w 2003 r. i w 2007 r. Analiza porównawcza zbudowanych modeli wskazuje optymalne proporcje pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego, które umożliwią przyszłym pokoleniom korzystanie z istniejących zasobów i walorów.

 

 

Soft modeling of sustainable development in Polish regions (Summary)

      The purpose of the article is to build soft models of sustainable development. Soft modeling enables the research of connections between latent variables. The models demonstrate relations between economy, society and environment as well as their influence on sustainable development which will make it possible for future generations to make use of the existing natural resources.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału