do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

1/1

2010

 

 

Inwestycje
wybrane zagadnienia

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2010

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Recenzenci

prof. UMK dr hab. Ewa Siemińska

prof. dr hab. Krystyna Dziworska

 

 

Redakcja naukowa

dr Krzysztof Szczepaniak

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

 

Inwestycje – rewitalizacja miast

Anna Wojewnik-Filipkowska
Uczestnicy inwestycji rewitalizacyjnej i ich motywacja

Halina Henzel, Katarzyna Śmietana, Elżbieta Zagórska, Jerzy Ziora, Tomasz Bolek
Bariery inicjowania procesów rewitalizacji nieruchomości poprzemysłowych w województwie śląskim

Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło
Modele rewitalizacji miast – próba typologii rozwiązań zagranicznych i polskich

Anita Zakręt
Flipping houses – innowacyjna forma inwestowania na rynku nieruchomości

 

Inwestycje – zrównoważony rozwój i energetyka odnawialna

Anna Górczyńska
Inwestycje w koncepcji zrównoważonego rozwoju

Krzysztof Szczepaniak
Inwestycje w energetykę odnawialną ważnym kierunkiem rozwoju gospodarczego w Polsce i Europie

Rafał Pesta
Projekty inwestycyjne w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii. Cele strategiczne i operacyjne deweloperów oraz operatorów energetycznych w aspekcie rynku nieruchomości – założenia, zobowiązania i zagrożenia

 

Inwestycje zagraniczne – wpływ na rozwój gospodarki

Małgorzata Szałucka
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako instrument budowania potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Aneta  Szóstek
Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw – wyniki badań

Jerzy Różanski
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie łódzkim i ich ocena – wyniki badań empirycznych

 

Inwestycje – Miscellanea  

Monika Foltyn-Zarychta
Efekty międzygeneracyjne – etyczne aspekty dyskontowania

Lucjan Czechowski, Paweł Pisanko
Znaczenie inwestycji w kapitał intelektualny przedsiębiorstwa

Krystian Pera
Modyfikacja metody ekwiwalentu pewności dla projektów inwestycyjnych o znanym poziomie wartości strategicznej

Teresa Tatiana Czerwińska
Proces inwestycyjny instytucji ubezpieczeniowych – wymiar funkcjonalny

Lucjan Czechowski, Ewelina Nawrocka
Analiza opłacalności inwestycji spółdzielni mieszkaniowych w budownictwo mieszkaniowe w świetle nowych uwarunkowań formalno-prawnych

Maria Kola-Bezka
Efektywność inwestycji finansowanej z EFRR na przykładzie przedsiębiorstwa z branży dziewiarskiej


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału