do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

1/2

2010

 

 

 

Nieruchomości – wycena,
opłacalność i ryzyko

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2010


Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

 

Recenzenci

prof. UMK dr hab. Ewa Siemińska

prof. dr hab. Krystyna Dziworska

 

 

 

Redakcja naukowa

dr Krzysztof Szczepaniak

 

 

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl


 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

 

Rynek nieruchomości

Ewa Kucharska-Stasiak,

Świadectwa światowych cykli nieruchomości

Radosław Trojanek,

Cykle cen na rynku mieszkaniowym na przykładzie wybranych krajów

Agnieszka Małkowska, Małgorzata Uhruska,

Obsługa rynku nieruchomości w Polsce – czy jest miejsce na błękitne oceany?

Paweł Nowacki,

Nieruchomości w gospodarce przedsiębiorstw w Polsce

Małgorzata Krajewska, Joanna Grzesiak,

Rynek nieruchomości rolnych w strefach podmiejskich

 

Wycena, wartość i ceny nieruchomości

Ewa Siemińska,

Utrata wartości nieruchomości w warunkach kryzysu gospodarczego

Dariusz Trojanowski,

Praktyczne aspekty zastosowania metody zysków do wyceny hoteli na polskim rynku nieruchomości

Justyna Tanaś,

Analiza cen niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą w gminach Komorniki i Tarnowo Podgórne w latach 2001 – 2008

Angelika Kędzierska-Szczepaniak,

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości osób fizycznych

 

Ryzyko na rynku nieruchomości

Krystyna Dziworska, Marcin Golly,

Instrumenty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu ryzykiem projektów deweloperskich

Aneta Madyda,

Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych

Piotr Tworek,

Zastosowanie listy kontrolnej w zarządzaniu ryzykiem w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych

Gabriel Główka,

Rynek nieruchomości a elastyczność potencjału produkcyjnego budownictwa

Barbara Stolińska,

Facility management drogą do wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie

 

Rynek nieruchomości  mieszkaniowych

Małgorzata Rymarzak,

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Jerzy Gwizdała,

Aspekty ekonomiczne rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce w warunkach kryzysu finansowego

Łukasz Strączkowski,

Znaczenie mieszkania dla nabywców mieszkań w świetle badań na poznańskim rynku mieszkaniowym


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału