do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

2/1

2010

 

 

 

 

JAKOŚĆ I Bezpieczeństwo produktu

oraz ochrona środowiska

W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2010

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

Recenzent

prof. UG dr hab. inż. Witold Nierzwicki

 

Redakcja naukowa

prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

dr inż. Ewa Malinowska

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Maria Tysarczyk

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

 

Rozdział I: jakość i bezpieczeństwo Żywności

Grzegorz Zieliński
Żywność wysokiej jakości – perspektywa klienta

Ewa Malinowska, Małgorzata Szymańska-Brałkowska
Bezpieczeństwo żywności w Polsce i UE

Dominika Jakubowska, Monika Radzymińska, Stefan S. Smoczyński
Wpływ narodowości na postrzegane ryzyko i metody jego zmniejszania – studia pilotażowe

Marcin Pigłowski
Podejście procesowe w systemie zarządzania jakością i systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności

Katarzyna Szczepańska, Janusz Onyszczuk
Audit wewnętrzny systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Maciej Urbaniak
Uwarunkowania związane z certyfikacją systemów jakości w sektorze spożywczym

Justyna Górna
Realizacja wymagań prawnych w zakresie identyfikowalności a wymagania normy ISO 22000 oraz ISO 22005 – studium przypadku

Janusz B. Berdowski, Agnieszka Zagroba
Nobilitacja Normy ISO 22000:2005

Leszek Matuszak, Alicja Maleszka
Różne systemy identyfikacji zagrożeń w łańcuchu żywnościowym

Anna Sylwia Tarczyńska
Etapy szacowania ryzyka mikrobiologicznego w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności

Ewa Malinowska
Organizacja wewnętrznej kontroli systemu bezpieczeństwa żywnościowego na przykładzie placówek żywienia zbiorowego

Joanna Wierzowiecka
Wymagania w zarządzaniu jakością dla zakładowych laboratoriów badawczych świadczących usługi zewnętrzne w sektorze rolno-spożywczym

Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Grzegorz Zieliński
Kryteria wyboru dostawców w doskonaleniu jakości relacji na przykładzie branży spożywczej województwa pomorskiego

Aleksandra Lubańska
Jakość i bezpieczeństwo owoców  i warzyw – wymagania sieci hipermarketów

Małgorzata Wiśniewska, Beata Bieżuńska
Wymagania GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) jako narzędzie do oceny dostawców produktów rolnych na przykładzie Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie

Agata Kielesińska, Marek Strzelczyk
Synergia jakości w procesach rekonwersji MSP przetwórstwa owocowo-warzywnego w regionie częstochowskim

Paweł Nowicki, Tadeusz Sikora
Zagrożenia występujące w produkcji wód mineralnych oraz miejsca monitorowania tych zagrożeń

Olga Szulecka
Stan wdrożenia systemów identyfikowalności w krajowych przetwórniach rybnych

Adriana Łobacz, Stefan Ziajka
Mikrobiologia prognostyczna jako narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów mleczarskich

Bartłomiej Światowski, Justyna Żulewska
Oznakowanie żywności funkcjonalnej a reakcje konsumentów

Ludmiła Zawadzka, Grzegorz Zieliński
Jakość żywności w łańcuchu wartości usług turystycznych

Ewa Malinowska
Ocena stanu sanitarno-higienicznego w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego województwa pomorskiego. Studium przypadku

 

Rozdział II: produkcja Żywności a ochrona środowiska

Natalia Jagodzińska-Sadowska, Krzysztof Jagodziński
Metoda wdrażania wymagań systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Tomasz Bojar-Fijałkowski
Prawne uwarunkowania efektywności systemu EMAS w Polsce

Magdalena Wojnarowska
Analiza procesu komunikowania w ekoetykietowaniu

Maria Śmiechowska
Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan obecny i prognozy rozwoju

Katarzyna Kucińska, Natalia Brzezina, Kinga Noras, Beata Pachnowska, Martyna Pawłowska
Uwarunkowania rozwoju gospodarstw ekologicznych w powiecie siedleckim

Piotr Kafel, Tadeusz Sikora
Spełnienie wybranych wymagań rolnictwa ekologicznego w organizacjach prowadzących produkcję ekologiczną

Agnieszka Rybowska
Zachowania zakupowe konsumentów żywności ekologicznej

Krzysztof Jagodziński, Natalia Jagodzińska-Sadowska
Postawy polskich przedsiębiorstw wobec zmian prawa dotyczącego ochrony środowiska w UE

Tadeusz Borys
Upowszechnianie GMO – wybrane problemy środowiskowe, ekonomiczne i prawne

Bazyli Czyżewski
Struktury  instytucjonalne jako determinant zrównoważenia środowiskowego w gospodarstwach rolnych – rozważania teoretyczne

Anna Matuszczak
Struktury instytucjonalne jako determinant zrównoważenia środowiskowego w gospodarstwach rolnych – weryfikacja empiryczna

Wojciech Zbaraszewski,
Finansowanie działalności proekologicznej przedsiębiorstw

Aleksandra Kurek, Beata Studzińska
Nadwyżka bezpośrednia w produkcji marchwi w systemach: ekologicznym i konwencjonalnym

Janusz Turowski, Katarzyna Tkacz
Ślad węglowy – innowacyjny wskaźnik oceny oddziaływania łańcucha żywieniowego na środowisko

Wacław Adamczyk
Problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Władysława Łuczka-Bakuła
Zachowania proekologiczne przedsiębiorstw w sektorze mleczarskim

Barbara Hadryjańska
Zmiany w działaniach prośrodowiskowych po wstąpieniu Polski do UE na przykładzie sektora mleczarskiego

Joanna Newerli-Guz
Czynniki kształtujące jakość ziół i przypraw z upraw ekologicznych i konwencjonalnych


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału