do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

2/2

2010

 

 

 

 

 

Doskonalenie produktu i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2010

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

Recenzent

prof. UG dr hab. inż. Witold Nierzwicki

 

Redakcja naukowa

prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

dr inż. Ewa Malinowska

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Maria Tysarczyk

 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Rozdział I: SYSTEMY, PODEJŚCIA i METODY DOSKONALENIA W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Dorota Jendza
Kierunki doskonalenia struktury organizacyjnej nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce

Małgorzata Wiśniewska
Globalny system certyfikacji żywności FSSC 22000

Katarzyna Szczepańska
Koszty jakości jako instrument zarządzania

Piotr Jedynak
Społeczna odpowiedzialność organizacji jako dziedzina współczesnego zarządzania

Magdalena M. Stuss
Code of Business jako składnik społecznej odpowiedzialności biznesu

Katarzyna Strzała-Osuch, Daniel Osuch
Społeczna odpowiedzialność biznesu – analiza kosztów społecznych degradacji środowiska w sektorze rolno-spożywczym i obszarach pokrewnych

Urszula Janeczek
Koszty konfliktów etycznych w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Małgorzata Wiśniewska
Zielony marketing w przedsiębiorstwach spożywczych

Anna Murawska
Uwarunkowania makroekonomiczne i ich rola dla zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego

Rafał Baum, Renata Cieśla
Specyfika przedsiębiorstw sektora spożywczego jako źródło różnic w prognozowaniu zagrożenia upadłością

Sylwia Badowska
Pomorski klaster rolno-spożywczy. Stan i perspektywy rozwoju

Piotr Grudowski, Ewa Leseure
Model integracji koncepcji Lean Management i Six Sigma w sektorze MŚP

Małgorzata Szymańska-Brałkowska
Wybrane japońskie techniki doskonalenia jakości w proekologicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Jolanta Łopatowska, Grzegorz Zieliński
Ciagłe doskonalenie systemów produkcji żywności opartych na koncepcji „pull

Piotr Grudowski, Aleksander Czarnacki
Informatyczne wspomaganie systemów zarządzania jakością z uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP

Agata Szkiel
Kierunki doskonalenia auditów wewnętrznych systemów zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu żywnościowym

Ewa Malinowska
Lista kontrolna HACCP jako narzędzie do oceny stopnia wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywnościowego

Anna Gręda
Możliwości poprawy zarządzania jakością produktów z pomocą Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP)

Małgorzata Wiśniewska, Emilia Konieczyńska, Beata Bieżuńska
Metoda identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w sektorze usług medycznych oparta o model CARVER+Shock

Anna Sylwia Tarczyńska, Marta Białkowska
Walidacja procesu technologicznego jako narzędzie doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Małgorzata Sprawka, Małgorzata Wiśniewska
Wykorzystanie chromatografii cieczowej z detekcją masową na przykładzie Blirt Sp. z o.o.

 

Rozdział II: WYBRANE ZAGADNIENIA TOWAROZNAWCZE W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Małgorzata Wiśniewska
O żywności w inny sposób

Stefan Ziajka, Jarosław Kowalik, Anna Sylwia Tarczyńska
Żywność funkcjonalna – składnik diety przyszłości?

Anna Cybulska, Piotr Przybyłowski
Postrzeganie produktów tradycyjnych i regionalnych przez mieszkańców Słupska

Stefan S. Smoczyński, Renata Pietrzak-Fiećko, Barbara Felkner, Zbigniew Borejszo
Badanie wybranych składników mleka krowiego jako produktu regionalnego

Renata Korzeniowska-Ginter
Znajomość produktów tradycyjnych wśród mieszkańców Pomorza

Anna Gątarska, Monika Radzymińska
Ocena jakości sensorycznej pieczywa żytniego wyprodukowanego metodami tradycyjnymi 

Renata Korzeniowska-Ginter, Marek Sikora
Jakość pieczywa pszenno-żytniego dostępnego na rynku

Aleksandra Wilczyńska
Zmiany barwy, aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości HMF w miodach pszczelich zachodzące pod wpływem ogrzewania


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału