do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

3

2010

 

 

 

 

finanse w warunkach kryzysu
wybrane zagadnienia

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2010

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

 

Recenzent

 prof. PL dr hab. Anna Rakowska

 

 

 

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl


 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Finanse

Mariusz Chmielewski,
Współczynnik beta w wybranych bankach polskich w okresie kryzysu

Dorota Czykier-Wierzba,
Nowe fundusze w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013

Damian Gajda, Tomasz Jurkiewicz,
Korzystanie z usług bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce przed i w trakcie „kryzysu finansowego”

Teresa Gostkowska-Drzewicka, Cezary Bartyzel,
Indeksy cen transakcyj-nych nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym i wtórnym w Niemczech w latach 2000-2007

Kamila Migdał Najman, Dagmara Bromirska,
Analiza inwestycji mieszkaniowych na rynku pierwotnym w Gdyni w latach 2006-2008

Piotr Pisarewicz,
Gwarantowanie świadczeń i zabezpieczenie praw uczestników planów emerytalnych w USA – zagadnienia wybrane

Tomasz Sowiński,
Zarządzanie kryzysowe i odbudowa wartości przedsiębiorstw na przykładzie próby restrukturyzacji ZOZ-ów

Katarzyna Szawczak,
Sprawozdanie finansowe w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu

Karol Śledzik,
Wskaźnik MV/BV i VAIC ™ jako mierniki kapitału intelektualnego banków w warunkach kryzysu finansowego

 

Informatyka

Mirosława Lasek, Marek Pęczkowski,
Metodyka procesu eksploracji danych SEMMA

 

Metody ilościowe

Kamila Migdał Najman, Krzysztof Najman,
Wizualizacja informacji wielowymiarowej metodą równoległych współrzędnych

Paweł Strawiński,
Czy istnieje bezrobocie równowagi w Polsce?

Jacek Szanduła,
Badanie odchyleń wybranych typów kursów od średniego kursu dziennego spółek z indeksu WIG20

 

Zarządzanie

Marek Ćwiklicki, Hubert Obora,
Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri

Wiesław Golnau,
Przyczyny wzrostu nierówności wynagrodzeń w Polsce

Dariusz Wieczorek,
Warunki opracowania systemu zarządzania portfelem projektów w przedsiębiorstwie

Bogdan Włodarczyk, Benedykt Puczkowski,
Zarządzanie wiedzą w opinii pracowników banku PKO BP

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału