do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

 

4/1

2010

 

 

 

 

STYMULOWANIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI W OKRESIE WYCHODZENIA 
Z KRYZYSU

 

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2010

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

 

 

Recenzenci

 Prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski

 

Redakcja naukowa

 dr Joanna Pioch

dr Joanna Sadkowska

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab., prof. UG Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr hab., prof. UG Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),
dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

dr Paweł Antonowicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

 

Rozdział I.

Wybrane problemy konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Izabella Steinerowska-Streb
Wybrane czynniki konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach rynkowych

Marek Szajczyk
Działania innowacyjne przedsiębiorstw, jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Joanna Petrykowska
Zastosowanie CRM w umacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstw

Grażyna Michalczuk, Renata Budlewska
Strategie podatkowe jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach kryzysowych zmian w ich otoczeniu

Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Grzegorz Zieliński
Identyfikacja oczekiwań pracowników jako element zarządzania jakością w zwiększaniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa

Joanna Dyczkowska, Włodzimierz Deluga
Marketingowa i logistyczna obsługa klienta jako czynnik konkurencyjności

Barbara Dobiegała-Korona
Marketingowe due diligence w odnowie wartości przedsiębiorstwa

Jolanta Brodowska-Szewczuk
Absorpcja środków z Sektorowego Programu Operacyjnego a  konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw

Anna Juźwicka
Rola polityki rachunkowości w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem

Mirosław Wcisły
Połączenie spółek Vistula & Wólczanka S.A. z W. Kruk S.A. a teoria fuzji i przejęć

 

Rozdział II.

Narzędzia i metody wspierania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu

 

Agata Mesjasz-Lech
Optymalizacja decyzji w zakresie logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstw w czasach kryzysu

Alicja Krzepicka
Konkurowanie wartością dla klienta

Jolanta Łopatowska, Grzegorz Zieliński
Doskonalenie funkcjonowania firm produkcyjnych z wykorzystaniem połączonego modelu planowania potrzeb materiałowych i heijunki

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Bernard Ziębicki
Redukcja kosztów IT poprzez zastosowanie modelu SaaS (Software as a Service)

Danuta Zawadzka
Struktura wiekowa należności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego

Konrad Niziołek, Katarzyna Boczkowska
Polscy przedsiębiorcy wobec nowych regulacji prawnych dotyczących służb BHP

Krzysztof Andruszkiewicz
Strategie marketingowe odbudowujące wartość przedsiębiorstwa w okresie wychodzenia z kryzysu

Dariusz Wieczorek
Wartość jako kryterium oceny projektu

 

Rozdział III.

Aspekty psychologiczne i zarządzanie zasobami ludzkimi podczas kryzysu

 

Aleksandra Burgiel
Psychologiczne aspekty zachowań podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności

Alicja Winnicka-Wejs
Psychologiczne determinanty ryzyka inwestycji w kapitał ludzki w sytuacjach kryzysowych

Małgorzata Machaczka
Kultura organizacyjna w rozwoju przedsiębiorstwa

Benedykt Puczkowski
Zmiana kultury organizacyjnej w warunkach kryzysu na przykładzie Zakładów Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie

Anna Walecka, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Determinanty zachowań menedżerów w sytuacji kryzysu

Urszula Bukowska
Strategie kształtowania jakości zasobów ludzkich

 

Rozdział IV.

Problemy rozwoju wybranych sektorów gospodarki

 

Sylwia Nieszporska
Nakłady na ochronę zdrowia w Polsce wobec rozwoju społecznego kraju

Beata Glinkowska
Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - rzeczywistość i wyzwania

Grzegorz Zieliński
Wzrost konkurencyjności zakładów opieki zdrowotnej poprzez orientację na klienta

Petre Iltchev, Dominika Cichońska
Rozwój sieci aptek, jako źródło przewagi rynkowej

Ludmiła Zawadzka, Grzegorz Zieliński
Wykorzystanie algorytmu rozwiązania „problemu komiwojażera” w zwiększaniu efektywności działań pielęgniarek środowiskowych

Petre Iltchev
Integracja handlu elektronicznego z łańcuchem dostaw w dystrybucji farmaceutycznej

Krzysztof Firlej
Ekonomiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Unii Europejskiej

Katarzyna Boczkowska, Konrad Niziołek
Działalność instytucji edukacyjnych dla kadr bhp

Ewa Malinowska
Rozwój usług gastronomicznych a bezpieczeństwo żywnościowe

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału