do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
SPIS TREŚCI

Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

 

4/3

2010

 

Kapitał intelektualny
jako generator
konkurencyjności banków

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2010

 

Recenzent

Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz

 

 

 

Redakcja naukowa

Prof. dr hab. Ryszard Wierzba

dr Marzenna Czerwińska

mgr Karol Śledzik

 

 

Skład i łamanie

Urszula Jędryczka

 

 

© Copyright  by Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2010
jako projekt badawczy Nr N N113 241736
pt. „Kapitał intelektualny jako generator konkurencyjności polskiego systemu bankowego”

 

 

ISSN 1732-1565

 

 

Wydawca: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel/fax: 058 551 05 32;  tel.: 058 523 13 75,523 14 49
e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

Spis treści

Recenzja

Wprowadzenie

Rozdział 1

Pozycja konkurencyjna banków krajowych a kapitał intelektualny

1.1. Kapitał intelektualny a konkurencyjność banku komercyjnego – podstawowe dylematy i wyzwania (Stanisław Flejterski)

1.1.1. Zintegrowane podejście do kapitału

1.1.2. Kapitał intelektualny

1.1.3. Źródła konkurencyjności branży bankowej

1.1.4. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa bankowego

1.2. Kapitał intelektualny a kapitał społeczny. Głos w dyskusji (Leszek Dziawgo)

1.2.1. Nowe kategorie zasobów przedsiębiorstwa

1.2.2. Kapitał intelektualny – propozycja ujęcia hierarchicznego

1.2.3.Polskie realia

1.2.4.Kapitał zaufania w polskim biznesie finansowym

1.2.5. Kapitał ekologiczny w polskim biznesie finansowym

1.3. Raportowanie przez banki na temat kapitału intelektualnego (Monika Marcinkowska)

1.3.1.Znaczenie kapitału intelektualnego w bankach

1.3.2.Raportowanie kapitału intelektualnego

1.3.3. Jakość ujawnień na temat kapitału intelektualnego w raportach polskich banków giełdowych za 2009 rok

1.4. Pozycja konkurencyjna banku w świetle teorii zarządzania wartością (Joanna Pioch)

1.4.1. Konkurencyjność, przewaga konkurencyjna a pozycja rynkowa

1.4.2.Metody oceny pozycji konkurencyjnej

1.4.3.ZWP a pozycja konkurencyjna

1.4.4. Banki w Polsce – ranking w oparciu o wybrane kryteria

1.5. Konkurencyjność polskiego sektora bankowego w kontekście jego atrakcyjności inwestycyjnej (Błażej Lepczyński)

1.5.1. Wymiary oceny konkurencyjności sektorów bankowych

1.5.2. Ocena konkurencyjności polskiego sektora bankowego w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej

1.6. Odzwierciedlenie kapitału intelektualnego banków w ich marce (Krystyna Brzozowska)

1.6.1.Określenie kapitału intelektualnego

1.6.2.Elementy składowe kapitału intelektualnego

1.6.3. Znaczenie marki w mierzeniu kapitału intelektualnego

1.6.4. Pozycja wartości marek banków działających w Polsce

1.7.W poszukiwaniu wartości aktywów niematerialnych banków notowanych na GPW w Warszawie w okresie 2006–2009 (Marek Panfil)

1.7.1.Aktywa niematerialne wg MSR / MSSF

1.7.2.Aktywa niematerialne a kapitał intelektualny

1.7.3.Metodologia i wnioski z badań GIFT

1.7.4.Wnioski z badań GIFT za lata 2001-2008

1.7.5. Identyfikacja wartości niematerialnych w bankach notowanych na GPW w Warszawie

1.8.Ryzyko kraju w analizie efektywności alokacji elementów kapitału intelektualnego banków (Marcin Pęksyk)

1.8.1. Elementy kapitału intelektualnego w procesie kreacji wartości banku

1.8.2. Uwzględnienie ryzyka w procesie analizy opłacalności projektów obejmujących alokację elementów kapitału intelektualnego

1.8.3. Uwzględnienie ryzyka kraju w procesie analizy opłacalności projektów obejmujących alokację elementów kapitału intelektualnego banku

1.8.4.Teoria równoważności podejść

1.8.5. Metody uwzględniające ryzyko kraju poprzez korektę stopy dyskontowej E[NPV|rIC, RK]

1.8.6. Metody uwzględniające ryzyko kraju w korektach przepływów pieniężnych

1.8.7.Problemy dyskusyjne

Rozdział 2

Czynniki kształtujące kapitał intelektualny banków (Karol Śledzik, Mariusz Chmielewski)

2.1.Identyfikacja czynników wpływających na poziom kapitału intelektualnego banków w świetle badań eksperckich (Mariusz Chmielewski)

2.1.1. Opinia ekspertów dotycząca mierników kapitału intelektualnego

2.1.2. Czynniki mające wpływ na wielkość kapitału intelektualnego

2.1.3. Relatywna ocena wielkości kapitału intelektualnego w bankach

2.2. Identyfikacja czynników wpływających na kapitał intelektualny banków notowanych na GPW w Warszawie S.A. w świetle badań ankietowych (Karol Śledzik)

2.2.1. Metodologia badania

2.2.2. Analiza odpowiedzi dotyczących kapitału ludzkiego banku

2.2.3. Analiza odpowiedzi dotyczących kapitału strukturalnego banku

2.2.4. Analiza odpowiedzi dotyczących kapitału relacyjnego banku

2.2.5. Analiza odpowiedzi dodatkowych dotyczących kapitału intelektualnego banku

2.3. Podsumowanie (Karol Śledzik, Mariusz Chmielewski)

Rozdział 3

Pomiar kapitału intelektualnego banków (Karol Śledzik, Marcin Pęksyk)

3.1. Metodologia badania

3.1.1. Dobór próby badawczej

3.1.2.Dobór mierników do badania

3.1.3.Metodologia wyznaczania wskaźnika MV/BV (ang. Market Value to Book Value ratio)

3.1.4.Metodologia wyznaczania wskaźnika MVA (ang. Market Value Added)

3.1.5.Metodologia wyznaczania wskaźnika CIV (ang. Calculated Intangible Value)

3.1.6.Metodologia wyznaczania wskaźnika KCE™ (ang. Knowledge Capital Earnings)

3.1.7.Metodologia wyznaczania wskaźnika VAIC™ (ang. Value Added of Intellectual Coeficient™)

3.1.8.Metodologia wyznaczania wskaźnika TMKI
(Taksonomicznej Miary Kapitału Intelektualnego)

3.2.Pomiar kapitału intelektualnego banków

3.3.Ocena pozycji konkurencyjnej banków pod kątem poziomu kapitału intelektualnego przy wykorzystaniu wskaźnika TMKI (Taksonomicznej Miary Kapitału Intelektualnego)

 

Zakończenie


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału