do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

4/4

2010

 

 

 

 

 

RACHUNKOWOŚĆ
wybrane PROBLEMY

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2010

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Recenzent

prof. US dr hab. Waldemar Gos

 

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

mgr E. Chrostowska

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, którego zakup był zabezpieczony kontraktem forward

Michał Chalastra
Kalkulacja ceny z uwzględnieniem stopnia wykorzystania potencjału wytwórczego

Anna Chmielecka
Strategia kredytowa przedsiębiorstw agro-handlowych funkcjonujących na Jednolitym Rynku Europejskim w świetle badań empirycznych

Katarzyna Dyszkiewicz-Kijewska
Reakcje podatników na obciążenia podatkowe

Jerzy Gierusz
Pomiar utraty wartości środków trwałych – regulacje polskie na tle MSR 36

Maciej Gierusz
Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7)

Anna Kamińska-Stańczak
Darowizny w księgach rachunkowych organizacji pozarządowych

Katarzyna Koleśnik
Wartości kulturowe a kształt systemów rachunkowości

Marek Ossowski
Przesłanki udanego wdrożenia budżetowania

Aleksandra Paszkiewicz
Pomiar marki w świetle koncepcji tworzenia wartości dla akcjonariuszy

Sylwia Silska-Gembka
Metody pomiaru wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych w praktyce polskich przedsiębiorstw – wyniki badań ankietowych

Arleta Szadziewska
Przejawy realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w działalności przedsiębiorstw


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału