do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

2/2

2011

 

 

 

 

 

FINANSE I ZARZĄDZANIE
WYBRANE ZAGADNIENIA

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2011

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

 

Recenzenci:

Prof. SGH dr hab. Joanna Cygler

Prof. PG dr hab. Dariusz Dąbrowski

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

prof. UG dr hab. Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

FINANSE

Adam Barembruch
Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego
w Polsce w 2011 r.

Teresa Czerwińska, Bartosz Błaszak
Uwarunkowania rozwoju rynków funduszy inwestycyjnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej – analiza zróżnicowania

Bogumił Czerwiński
Wykorzystanie innowacji w rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych

Małgorzata Rymarzak, Łukasz Gojtowski
Rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych w gminie Kartuzy w latach 2006-2009

Kamila Stańczak-Strumiłło
Uwarunkowania popytowe rozwoju funduszy inwestycyjnych a proces decyzyjny inwestora

INFORMATYKA

Przemysław Jatkiewicz
Ocena bezpieczeństwa portali internetowych jednostek samorządowych województwa pomorskiego

ZARZĄDZANIE

Alicja Antonowicz
Hiszpański i polski rynek franchisingu – podobieństwa i różnice

Wiesław Golnau
Teoria poszukiwań pracy

Maria Lechicka-Kostuch
Region uczący się jako koncepcja zarządzania rozwojem wspólnot regionalnych  

Oksana Seroka-Stolka
Ekologia i biznes w opinii przyszłych menedżerów

Anna Szabowska-Walaszczyk, Anna Maria Zawadzka
Zaangażowanie pracowników – rola bezpośredniego przełożonego

Małgorzata Wiśniewska, Aleksandra Kasińska- Sarnowska
PATH – model wspomagający ocenę i poprawę jakości usług medycznych


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału