do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Adam Barembruch

 

 

Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r.

 

 

Streszczenie

      Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 roku. Treść artykułu koncentruje się na identyfikacji podstawowych problemów związanych z rozwojem rynku doradztwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersji dotyczących form ewentualnego nadzoru, a także organizacji tego rynku. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych regulacji prawnych i innych projektów mających wpływ na przyszły kształt rynku doradztwa finansowego w Polsce.

 

 

Selected aspects of organization and regulation of the financial advice market in Poland in 2011 (Summary)

      The aim of the article is to discuss selected aspects of organization and regulation of the financial advice market in Poland in 2011. The article focuses on the identification of basic problems connected with the development of the financial advice market, with particular reference to the controversies concerning forms of potential supervision as well as organization of this market. The considerations of this paper are mainly of theoretical nature but many issues mentioned in the article take on a practical dimension as well.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału