do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Anna Szabowska-Walaszczyk

Anna Maria Zawadzka

 

 

Zaangażowanie pracowników – rola
bezpośredniego przełożonego

 

 

Streszczenie

      Zaangażowanie pracowników może przyczynić się do sukcesu organizacji w związku z zachowaniami przejawianymi przez osoby silnie zaangażowane. Zaangażowanie jest stanem, który może być kształtowany przez szereg obszarów funkcjonowania organizacji. Jednym z najważniejszych jest sposób zachowania bezpośredniego przełożonego, który wpływa na postawy podległych pracowników oraz ocenę organizacji.

      W celu potwierdzenia założeń przeprowadzono badanie na pracownikach przedsiębiorstwa produkcyjnego (N = 151 osób). Sposób spostrzegania bezpośredniego przełożonego na wymiarach Relacji, Inspirowania i Zarządzania był czynnikiem różnicującym: poziom zaangażowania pracowników, przejawiane zachowania nakierowane na organizację i ocenę funkcjonowania organizacji w wybranych obszarach (komunikacja wewnętrzna, zarządzanie zmianą, możliwość współdecydowania, możliwości rozwoju, wykorzystanie wiedzy i umiejętności, wizerunek przedsiębiorstwa, polityka zatrudnienia).

 

Employee engagement – the role of immediate manager (Summary)

      Employee engagement is a factor that can enhance success of an organization, because it results in certain beneficial behaviors. Engagement is regarded as a state that can be influenced by several aspects or organizations functioning. One of the most important are the actions of immediate supervisor that have impact on employees attitudes and perception of an organization as a whole.

      To confirm this thesis a research on employees from a production focused company was conducted (N = 151). The way the participants perceived their immediate supervisor on the dimension such as: Interpersonal relations, Inspiration and Management was the factor that differentiated: the level of engagement, intensity of actions taken for the benefit of employing organization and evaluation of organization in key aspects (internal communication, change management, participation in decision making, possibility to grow, use of knowledge and skills, company image and employment politics).


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału