do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Małgorzata Wiśniewska

Aleksandra Kasińska- Sarnowska

 

PATH – model wspomagający ocenę i poprawę
jakości usług medycznych

 

 

Streszczenie

      Jakość usług medycznych jest przedmiotem zainteresowania pacjentów oraz wielu grup i podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie tych usług. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie modelu i projektu o nazwie PATH, opracowanego przez WHO – Światowa Organizację Zdrowia na rzecz poprawy narodowych systemów ochrony zdrowia. Kluczowe elementy modelu to jakość świadczonych usług oraz zaspokojenie potrzeb pacjenta. Autorki przedstawiły podstawowe składowe modelu PATH oraz wyjaśniły idę projektu PATH.

 

 

Bank service quality and it’s dimensions (summary)

      Service quality in the health care sector is a point of interest of patients and many groups and entities responsible for health care services operation. The aim of the article is to present the PATH model and the PATH project, developed by WHO – World Health Organization, dedicated to national health care systems improvement. Core elements of the model are service quality and patient satisfaction. The authors of the paper presented basic elements of PATH model  and explained the idea of PATH project.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału