do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Teresa Czerwińska

Bartosz Błaszak

 

 

Uwarunkowania rozwoju rynków funduszy
inwestycyjnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
– analiza zróżnicowania

 

 

Streszczenie

      Celem opracowania jest identyfikacja tendencji i analiza uwarunkowań rozwoju rynków funduszy inwestycyjnych w krajach grupy Wyszehradzkiej, tj.: w Polsce, Czechach, Węgrzech i Słowacji. Rynki te posiadają zarówno pewne cechy wspólne - ze względu na uwarunkowania historyczne, jak proces akcesji do Unii Europejskiej, oraz specyficzne, związane z tempem rozwoju gospodarczego, wykształceniem się pewnych mechanizmów i paradygmatów w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym oraz wielkością rynku i jego wrażliwością na procesy zachodzące na światowych rynkach finansowych. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2004-2010.

 

 

Factors of the development the UCITS market in the CEE countries – the analysis of the countries differentiation (Summary)

      The publication is aimed to present a differentiation between markets of Investment funds in Central – East Europe: Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary. In the analysis there are taken into consideration quantitative factors and qualitative factors.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału