do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Przemysław Jatkiewicz

 

 

Ocena bezpieczeństwa portali internetowych jednostek samorządowych województwa pomorskiego

 

 

Streszczenie

      W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w miesiącach sierpień-wrzesień 2010 roku, a dotyczącego bezpieczeństwa portali internetowych gmin i powiatów województwa pomorskiego. Objęto nim 23 jednostki. Badanie polegające na testach penetracyjnych wykazało szereg podatności, których mechanizmy zostały w sposób skrócony omówione w artykule.

      Na podstawie opracowanej klasyfikacji dokonano oceny, która świadczy, iż problem zabezpieczenia samorządowych witryn internetowych jest nadal niedoceniany. Mimo wielu aktów prawnych, które dotyczą bezpieczeństwa systemów informacyjnych podmiotów publicznych, dostrzec można niedostateczną funkcję kontrolną powołanych przez władze jednostek.

      Autor uważa iż wobec zwiększającej się ilości usług e-administracji oferowanych za pośrednictwem samorządowych stron internetowych, problemy związane z odpowiednim zabezpieczeniem serwisów będą narastały. Brak zdecydowanych działań spowoduje iż społeczeństwo całkowicie straci zaufanie do nowych form komunikacji i realizacji spraw urzędowych.

 

 

Evaluation of safety Pomorskie Voivodeship local governments web sites

      The article presents the results of research conducted by the author in August and September 2010. The study included the safety of web sites of local governments. 23 websites were examined. Penetration tests were conducted to identify the vulnerability of web sites of districts and municipalities in Pomorskie Voivodeship. In conclusion, the author made several observations about the found causes of security vulnerabilities.

      An assessment based on the developed classification testifies to underestimate the problem of security local government’s websites. Authorities, despite the many laws, inadequately supervise and control subordinate units.

      In the opinion of the author increase in number of e-government services offered via the websites, the problems associated with the security will escalated. If decisive action is not taken public completely lose confidence in new forms of communication with public institutions.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału