do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Alicja Antonowicz

 

 

Hiszpański i polski rynek franchisingu
– podobieństwa i różnice

 

 

Streszczenie

      Przedmiotem artykułu jest wielokryterialna analiza porównawcza hiszpańskiego
i polskiego rynku franchisingu. W pierwszej kolejności porównaniu poddano genezę franchisingu w obu krajach, a także związaną z nią długość okresu wykorzystywania kontraktu franchisingowego w obrocie gospodarczym, który w bezpośredni sposób wpływa na stopień dojrzałości rynku franchisingu. Wśród kryteriów porównawczych znalazły się również czynniki determinujące rozwój franchisingu, takie jak przepisy prawne regulujące zawieranie porozumień franchisingowych, a także uwarunkowania instytucjonalne (działalność instytucji zrzeszającej uczestników sieci franchisingowych oraz promującej ideę franchisingu na podległym obszarze). Porównane zostały również rozmiary obu rynków mierzone liczbą uczestników porozumień franchisingowych (liczba sieci i działających w ich ramach placówek), zatrudnienie i obroty generowane przez sektor franchisingowy, a także struktura sieci franchisingowych. Kryterium przeprowadzonej analizy struktury stanowiły: sektor i branża, a także pochodzenie sieci. Ponadto cech wspólnych  i różnicujących autorka próbowała się doszukać w stopniu ekspansji sieci rodzimych poza granice kraju wraz z uwzględnieniem kierunków internacjonalizacji. W oparciu o tak przeprowadzoną analizę wskazane zostały cechy wspólne oraz różnicujące oba rynki wraz ze wskazaniem na ich przyczyny.

 

 

Spanish and Polish franchise market - similarities and differences (Summary)

      The article presents the comparative analysis of Spanish and Polish franchise market with the indication on their main similarities and differences. The comparison includes such aspects as: length of the franchise contract’s application in the economic, regulations and institutional factors which determine the franchise market’s development, number of franchise chains and units, employment and turns generated by franchise sector, sectoral structure of franchise market, structure of franchise market based on the origin of chains, and international expansion of native franchise chains.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału