do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Wiesław Golnau

 

 

Teoria poszukiwań pracy

 

 

Streszczenie

      Celem artykułu jest identyfikacja koncepcji modeli powstałych w ramach teorii poszukiwań pracy. Artykuł składa się z pięciu części. W pierwszej z nich omówiono istotę teorii poszukiwań pracy. Druga część dotyczy modelu niesekwencyjnych poszukiwań pracy. W trzeciej przedstawiono model sekwencyjnych poszukiwań pracy. Kolejną część artykułu poświęcono modelowi poszukiwań pracy w warunkach inflacji. W ostatniej części zawarto rozważania nad czynnikami kształtującymi wynagrodzenie zastrzeżone.

 

 

The Job Search Theory (Summary)

      This article aims to survey of the job search theory. The contents of the article are divided into five sections. The first section describes the main assumptions of the job search theory. The second section is devoted to the nonsequential search model. The third section of the article concerns the sequential search model. The next section presents the impact of inflation on job search. The last section is devoted to determinants of the asking wage.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału