do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Maria Lechicka-Kostuch

 

 

Region uczący się jako koncepcja zarządzania rozwojem wspólnot regionalnych

 

 

Streszczenie

      Współczesna cywilizacja nazywana jest epoką wiedzy i przetwarzania informacji, które stają się istotnym czynnikiem konkurencyjności w globalnej gospodarce dla wszystkich podmiotów życia społeczno-gospodarczego.

Koncepcja regionu uczącego się to koncepcja zarządzania, mająca na celu poprawę skuteczności wykorzystania potencjału intelektualnego tkwiącego w regionie. Proces ten musi mieć charakter kompleksowy, oparty na światłym przywództwie i kulturze organizacyjnej. Na tych podstawach można budować klimat współpracy oraz system wartości zorientowany na realizację ważnych dla społeczeństwa celów.

 

 

The learning region – a conception of managing development regional community (Summary)

      Modern civilization is called knowledge and data processing era, in which date become significant factor of competitiveness in global economy for all its members.

The learning region as a management theory aims better use of intellectual potential stuck in region. This process must have complex character, based on advanced leadership and organizational culture. On these fundaments one can build climate of cooperation and value system oriented towards realization important for the society purposes.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału