do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

2/3

2011

 

 

 

wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego

Polski i metody ich badania

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2011

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Redakcja naukowa:

dr hab. prof. SGH Ewa Frątczak

dr hab. prof. GSH Izydor Sobczak

prof. dr hab. Mirosław Szreder

 

 

Recenzenci:

dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH, dr hab. Elzbieta Gołata, prof UEP

dr Wioletta Grzenda, dr hab. Izydor Sobczak, prof. GWSH

prof. dr hab. Mirosław Szreder, prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

prof. UG dr hab. Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

Ewa Frątczak, Wioletta Grzenda
Tablice płodności oparte na procesie stanowym

Krzysztof Osiewalski, Beata Zając
Bayesowskie porównanie modeli zachowań prokreacyjnych

Maria Chromińska
Zmiany współczynników reprodukcji ludności w województwie wielkopolskim w latach 2000 – 2009

Krzysztof Szwarc
Przestrzenne zróżnicowanie urodzeń przez kobiety w wieku poniżej 15 lat w Polsce w latach 2002-2009

Paweł Najman, Marta Szklarska
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w Polsce

Oskar Knapik
Bayesowska analiza przestrzennego zróżnicowania umieralności według przyczyn w Polsce

Dorota Kopczyńska
Uwarunkowania i zróżnicowanie rozwodów w Polsce

Robert Kaźmierczak
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne migracji ludności w gminach województwa pomorskiego w latach 2000-2009

Marzena Mielcarek
Analiza kohortowa dysproporcji w zakresie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn

Anna Mistrzak, Ewa Mathea
Badanie „Wejście młodych ludzi na rynek pracy” w II kwartale 2009 r. – wybrane zagadnienia

Magdalena Kulbaczewska
Miary starości demograficznej populacji

Beata Jackowska
Modele parametryczne procesu przeżycia osób starszych

Teresa Plenikowska
Analiza wybranych czynników kształtujących czas pobytu w domu opieki społecznej z wykorzystaniem krzywej Kaplana-Meiera (na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Gdyni)

Michał Kubiak
Rodzinne domy pomocy jako forma opieki dla ludzi starszych – problemy funkcjonowania na przykładzie Gdańska

Ewa Wycinka
Wycena ekonomicznej wartości życia ludzkiego dla potrzeb ustalania odszkodowań w wypadkach drogowych

Olga Komorowska
Własny budżet – nowa forma świadczeń dla osób z niepełnosprawnością w Niemczech

Mirosław Szreder
Źródła informacji i ich rola w badaniach ankietowych


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału