do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

4/3 2011

 

STRATEGIE SUKCESU ORGANIZACJI

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Sopot 2011

 

 

Rada Programowa Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

Recenzenci:

dr hab. Jerzy Niemczyk prof. UEW, dr hab. Agnieszka Sopińska prof. SGH dr hab. Joanna Cygler prof. SGH, dr hab. Hubert Witczak prof. WSZiB w Poznaniu,

dr hab. Szymon Cyfert prof. UEP, dr hab. Czesław Zając prof. UEW

dr hab. Wojciech Czakon prof. UEK, dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet prof. UEW

dr hab. Jacek Rybicki prof. UG

Redakcja naukowa:

dr hab. Jacek Rybicki, prof. UG, dr Tomasz Dryl

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący),

prof. UG dr hab. Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

ISSN 1732-1565

Skład i łamanie Urszula Jędryczka

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (58) 551-05-32,  tel. 523-13-75,   523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Ćwik Krzysztof
Sukces w zarządzaniu grupą kapitałową- przejawy i czynniki

Gawroński Henryk
Wewnętrzne uwarunkowania realizacji strategii rozwoju lokalnego

Głuszek Ewa
Odbudowa reputacji przedsiębiorstwa w następstwie sytuacji kryzysowej

Górska-Warsewicz Hanna, Krajewski Karol, Świątkowska Monika
Zintegrowanie strategii rynkowych i komunikacji rynkowej przedsiębiorstw jako podstawa ich sukcesu na rynku

Grębosz Magdalena
Korzyści wynikające z realizacji strategii co-brandingu

Jakubowska Wioletta
Dywersyfikacja i specjalizacja – alternatywne strategie rozwoju przedsiębiorstw

Kaleta Andrzej
Strategie  sukcesu współczesnych przedsiębiorstw

Kania Sylwester Marek
Kultura organizacyjna w procesie zarządzania strategicznego

Klimas Patrycja
Sukces sieci międzyorganizacyjnej

Korzakiewicz Kazimierz, Stańda Andrzej
Przywództwo w  organizacji zorientowanej na sukces

Krzos Grzegorz
Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z UE

Lis Anna
Korzyści funkcjonowania podmiotów w strukturach klastrowych

Machel Wojciech
Paradoksy kultury organizacyjnej jako źródło trwałej

Niziołek Izabela
Czynniki kształtujące markę operatorów telefonii

Pomykalski Andrzej
Model otwartej innowacji a zarządzanie sieciowe

Posadzińska Iwona
Formy międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorstw budowlanych

Puczkowski Benedykt
Strategiczne uwarunkowania sukcesu organizacji na przykładzie Otwartych Funduszy Emerytalnych

Siedlecka Katarzyna
Sukces przedsiębiorstwa w sektorze ICT - kluczowe czynniki sukcesu i ograniczenia

Sus Aleksandra
Strategiczne uwarunkowania sukcesu współczesnych organizacji

Szarucki Marek
Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces

Szpitter Agnieszka
Model biznesowy jako determinanta sukcesu na rynku

Szplit Marcin
Systemy informatyczne biznesu a proces restrukturyzacji

Wierzbicka Beata
Zarządzanie rozwojem mikroprzedsiębiorstw sektora turystycznego, dzięki wsparciu ze środków unijnych – studium na podstawie Strategicznej Karty Wyników

Witczak Hubert
Elementy aksjologiczne kontekstu sukcesu strategicznego

Wójcik-Augustyniak Marzena
Kluczowe czynniki sukcesu szkół wyższych

Wójcik-Karpacz Anna
Współdziałanie jako sposób osiągania celów przedsiębiorstwa

Valiucko Veslava
Odpowiedzialność społeczna szkoły wyższej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego

Zimnowłocka-Łozyk Ewa
Samoprzywództwo jako cecha charakterystyczna generacji Y- kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału