do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

 

4/7

2011

 

 

 

 

 

Inwestycje i Nieruchomości
Wyzwania i Możliwości

 

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2011


Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Recenzent:

Prof. dr hab. Maria Trojanek

 

 

Redakcja naukowa: 

Dr Anna Wojewnik-Filipkowska

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz), dr Marek Ossowski
dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

dr Anna Wojewnik-Filipkowska

dr Tomasz Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl


 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Słowo wstępne

 

I. Społeczna odpowiedzialność w gospodarce

Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska
Społeczna odpowiedzialność w gospodarce – mit czy rzeczywistość?

Anna Wojewnik-Filipkowska, Anna Zięcina
Uwarunkowania i rozwój koncepcji Socially Responsible Investing

Krzysztof Kowalke, Monika Prochownik
Analiza efektywności społecznie odpowiedzialnych inwestycji z wykorzystaniem indeksów giełdowych

Martyna Jedlińska
Realizacja założeń  społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez etyczne fundusze inwestycyjne

Anna Grygiel-Tomaszewska
Kryteria SRI jako element analizy portfelowej, funduszu inwestycyjnego

Krzysztof Szczepaniak
Społeczna odpowiedzialność inwestycji na rynku nieruchomości

Anna Górczyńska, Łukasz Lichocki, Izabella Witkowska
Korzyści społeczno – ekonomiczne z inwestowania w nieruchomości nietypowe na przykładzie inwestycji w dworzec kolejowy w Sopocie

II. Racjonalizacja decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości

Rafał Kramer
Wartość jako kategoria ekonomiczna – definicja i klasyfikacja

Małgorzata Rymarzak, Rafał Kramer
Rola nieruchomości w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa

Dariusz Trojanowski, Monika Perzanowska, Katarzyna Kowalska, Marta Głąbowska
Specyfika wyceny nieruchomości zabytkowych

Krystyna Dziworska, Monika Raczkowska
Szacowanie  ryzyka projektu deweloperskiego – studium przypadku

Lucjan Czechowski, Natalia Małysa
Charakterystyka budynków inteligentnych na przykładzie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Anna Wojewnik-Filipkowska, Kornelia Łukaszewska
Rynek powierzchni magazynowej self storage w wybranych krajach

Ewelina Nawrocka
Obszary wzajemnego oddziaływania rynku mieszkaniowego i gospodarki rynkowej


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału