do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

2/1

2012

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący, prof. dr hab. Czesław Domański, prof. Halina Frydman, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. UG dr hab. Przemysław Lech

prof. dr hab. Ryszard Rutka, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

prof. dr hab. Stanisław Wrycza, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski)

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Renata Płoska (Zarządzanie)

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

FINANSE

Dorota Czykier-Wierzba
Ekonomiczne i społeczne skutki kryzysu w krajach członkowskich Unii Europejskiej i sposoby ich ograniczania

Juliusz Giżyński
Teoretyczne aspekty dyscyplinowania polityki fiskalnej w państwach należących do Unii Gospodarczej i Walutowej

Magdalena Gostkowska-Drzewicka
Model funkcjonowania rynku deweloperskiego

Anna Górczyńska, Nina Kolczyńska
Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji w różnych obszarach sfery użyteczności publicznej

Izabela Konieczna
Analiza majątku polskich spółdzielni

Renata Karkowska
Teoria i funkcje systemu finansowego w kontekście narastającego ryzyka niestabilności

INFORMATYKA

Dariusz Kralewski
Celowa kreacja kultury bezpieczeństwa

Monika Woźniak
Budowa zaufania w gospodarce elektronicznej przez zastosowanie  użyteczności technologii i bezpieczeństwa witryny e‑commerce

METODY ILOŚCIOWE

Dariusz Kacprzak
Przychód i koszt całkowity przedsiębiorstwa wyrażony przy użyciu skierowanych liczb rozmytych

ZARZĄDZANIE

Wiesław Golnau
Teoria płacy efektywnej

Maria Lechicka-Kostuch, Beata Wierzbicka
Rozwój oferty produktowej MSP sektora turystycznego dzięki wykorzystaniu unijnej pomocy w finansowaniu innowacji

Olga Anna Orynycz
Perspektywy rozwoju produkcji biopaliw ciekłych w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Joanna Samul
Pojęcie kapitału ludzkiego w opinii menedżerów personalnych

Piotr Walentynowicz, Marzena Jankowska-Mihułowicz
Wykorzystanie analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych, w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału