do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

2/2

2012

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący, prof. dr hab. Czesław Domański, prof. Halina Frydman, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. UG dr hab. Przemysław Lech

prof. dr hab. Ryszard Rutka, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

prof. dr hab. Stanisław Wrycza, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski)

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Renata Płoska (Zarządzanie)

 

Redaktor Numeru

prof. UG dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

 

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Sylwia Badowska
Źródła i inspiracje wprowadzania innowacji produktowych

Robert Bęben
Cena jako narzędzie do zdobywania przewagi konkurencyjnej, na przykładzie usług finansowych

Tomasz Dryl
Zaufanie jako element zarządzania marką

Wioleta Dryl
Strategie marketingowe dóbr luksusowych

Urszula Kęprowska
Promocja produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdańska

Ewa Łączek-Tarazewicz
Wdrażanie Systemu Bolońskiego jako przykład zarządzania zmianą narzuconą

Mariola Łuczak
Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej „Polska”

Dominik Meller, Monika Miętkiewicz
Zero Moment of Truth – nowe wyzwanie dla zarządzania marketingowego

Katarzyna Stochniałek-Mulas
Percepcja przekazów marketingowych jako element procesu komunikacji marketingowej

Aleksandra Wiercińska
Specyfika rynku usług zdrowotnych

Beata Wierzbicka
Standaryzacja i adaptacja strategii – dylemat firm działających na rynkach zagranicznych

Monika Woźniak
Konkurencyjność w gospodarce elektronicznej a kluczowe elementy użyteczności witryny e-commerce

Barbara Żurawik
Irracjonalność zachowań  inwestorów giełdowych


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału