do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

3/1

2012

 

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący, prof. dr hab. Czesław Domański, prof. Halina Frydman, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. UG dr hab. Przemysław Lech

prof. dr hab. Ryszard Rutka, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

prof. dr hab. Stanisław Wrycza, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski)

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Renata Płoska (Zarządzanie)

 

 

Redaktor numeru

prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

 

Skład i łamanie

Urszula Jędryczka, Kajetan Lewandowski, Grzegorz Zieliński

 

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Tadeusz Borys
Interdyscyplinarność nauk o jakości

Władysław Mantura
Wybrane zastosowania kwalitologii

Andrzej Jacek Blikle
Dylemat lidera – przemoc czy partnerstwo

Zofia Zymonik
Ewolucja wiedzy o kosztach jakości

Piotr Rogala
Tożsamość zarządzania jakością – wybrane zagadnienia

Piotr Grudowski, Aleksander Czarnacki
Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma™ w sektorze MŚP z uwzględnieniem możliwości zastosowania aplikacji komputerowych

Piotr Grudowski
Zarządzanie procesami z zastosowaniem metodyki Six Sigma™ w sektorze MŚP. Kontekst lokalny i sektorowy

Małgorzata Wiśniewska, Aneta Muzolf
Model doskonałości – Swissmed Excellence Model

Ewa Czyż-Gwiazda
Total Quality Management – wyniki analizy publikacji z bazy Emerald

Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Waldemar Prussak
Modele doskonałości w zarządzaniu jakością

Janusz Zymonik
Samoocena w kontekście Polskiej Nagrody Jakości – kryteria i trendy

Monika Leman-Tomaszewska, Karolina Latowska, Zbigniew Kłos, Krzysztof Koper
Postrzeganie stosowania modelu doskonałości EFQM w kontekście sukcesu rynkowego

Andrzej Kwintowski
Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Gökhan Akkasoglu, Albert Weckenmann
Systematic design of a Maturity Model for the Development of New Forming Processes

Marcin Olkiewicz
Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie  

Agata Lewkowska
Koncepcja sposobu akceptacji części w branży motoryzacyjnej

Grażyna Paulina Wójcik
Systemy zarządzania oparte na kryterium jakości w energetyce

Hanna Gołaś, Natalia Nowacka, Anna Mazur
Projekt procesu przeglądu zarządzania w grupie kapitałowej

Beata Łuczak
Podejście do auditowania nastawione na zwycięstwo na rynku – nowe narzędzie do oceny i przeprowadzania audytów zorientowanych na strategię

Aleksandra Kawecka-Endler, Roma Marczewska-Kuźma
Możliwości doskonalenia jakości w procesie obsługi klienta w instytucji finansowej

Ludmiła Zawadzka, Grzegorz Zieliński
Hierarchizacja składnikowa determinant percepcji jakości usług turystycznych w obszarze wyżywienia

Iwona M. Batyk
Diagnoza determinantów wpływających na jakość usług turystycznych

Grzegorz Zieliński, Małgorzata Szymańska-Brałkowska
Obszary projakościowe i prośrodowiskowe podlegające doskonaleniu w usługach gastronomicznych

Jolanta Łopatowska, Grzegorz Zieliński
Czynniki wspierające i utrudniające ciągłe doskonalenie jakości usług gastronomicznych

Małgorzata Wiśniewska, Anna Jasiak-Kujawska
Analiza przyczyn zakażeń medycznych z wykorzystaniem ważonego diagramu Ishikawy

Grzegorz Zieliński, Małgorzata Krzeszewska
Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze logistyki w zakładach opieki zdrowotnej

Grzegorz Zieliński
Determinanty obszaru poprawy jakości i bezpieczeństwa w kontekście akredytacji szpitali w Polsce

Tadeusz Wawak
Najważniejsze propozycje zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce w opinii ankietowanych profesorów – wyniki badań

Piotr Grudowski, Kajetan Lewandowski
Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych

Agnieszka Piasecka
Interpretacja wybranych kategorii pojęciowych z zakresu zarządzania jakością w publicznych szkołach wyższych

Barbara Pytko
Analiza przemian jakościowych w zarządzaniu publicznym

Agnieszka Wojtach
Uwarunkowania zdolności absorpcyjnej funduszy unijnych w administracji publicznej

Wiesław Urban
Pomiar procesów organizacyjnych w usługach – studia przypadków

Stanisław Tkaczyk, Beata Kużdowicz, Małgorzata Wierzbicka
Czynniki kształtujące innowacyjność instytutów badawczych

Romuald I. Zalewski
Platforma INNOPENA® jako narzędzie ożywienia współpracy nauki i przemysłu

Maciej Szafrański
Aspekty jakości w innowacyjnych projektach grupy Akcelerator Wiedzy Technicznej

Bogusław Węgrzyn
Systemowe aspekty jakości procesów innowacyjnych

Elżbieta Skrzypek
Jakościowy wymiar zarządzania wiedzą – teoria i praktyka

Katarzyna Szczepańska
Informacja zarządcza a zarządzanie jakością

Jaroslav Nenadál
Risks related to quality management systems implementation – some lessons learned from Czech Republic

Krystyna Lisiecka
Zarządzanie ryzykiem – determinanta jakości zarządzania przedsiębiorstwem

Magda Bogalecka
Bezpieczeństwo transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału