do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

3/2

2012

 

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący, prof. dr hab. Czesław Domański, prof. Halina Frydman, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. UG dr hab. Przemysław Lech

prof. dr hab. Ryszard Rutka, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

prof. dr hab. Stanisław Wrycza, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski)

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Renata Płoska (Zarządzanie)

 

 

Redaktor numeru

prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

 

Skład i łamanie

Urszula Jędryczka, Kajetan Lewandowski, Grzegorz Zieliński

 

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Władysława Łuczka-Bakuła
Bariery i korzyści wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Anna Sylwia Tarczyńska, Jarosław Kowalik
Analiza systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży mleczarskiej

Agata Szkiel
Znaczenie struktury organizacyjnej w procesie doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z normą PN-EN ISO 22000:2006

Waldemar Dzwolak
Możliwości zastosowania metod relatywizacji w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności

Anna Sylwia Tarczyńska, Jarosław Kowalik, Stefan Ziajka
Nowe trendy w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności

Ewa Malinowska
Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia w świetle badań jednostek nadzoru

Małgorzata Szymańska-Brałkowska
Konsument wobec zagrożeń  bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej

Jarosław Kowalik, Ewa Zuzga, Anna Sylwia Tarczyńska
Zapewnianie bezpieczeństwa zdrowotnego mleka i produktów mleczarskich w łańcuchu chłodniczym

Justyna Górna
Czynniki warunkujące skuteczność systemu identyfikowalności na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego

Joanna Wierzowiecka
Udział laboratoriów referencyjnych w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności

Dorota Jendza
Przygotowanie formalno-prawne jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywności

Ewa Malinowska
Bezpieczeństwo żywnościowe w kształceniu zawodowym

Małgorzata Wiśniewska
Żywność, życie i turystyka w stylu „slow

Wacław Adamczyk
Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji

Magdalena Wojnarowska
Znaczenie Zintegrowanej Polityki Produktowej w kształtowaniu wiedzy o jakości wyrobów

Leszek Matuszak, Alicja Maleszka
Ocena ekspozycji polskiego konsumenta na ołów pochodzący z herbat

Elwira Tymoszuk, Maria Szpakowska
Dodatki do żywności w świetle polskich i unijnych unormowań prawnych

Joanna K. Banach, Ryszard Żywica
Próba wykorzystania właściwości przewodnościowych serów dojrzewających do oceny ich zafałszowań olejami roślinnymi

Anna Zimoch, Andrzej Jarmoluk
Aspekty stosowania substancji bioaktywnych jako składników jadalnych powłok ochronnych mięsa i kiełbas  

Karolina Semeriak, Jagoda Ambrozik-Haba, Anna Zimoch, Andrzej Jarmoluk
Przeciwdrobnoustrojowe i antyoksydacyjne właściwości hydrozoli wytwarzanych z udziałem substancji bioaktywnych

Andrzej Bakoń, Adam Barylski
Kontrola jakości surowca diamentowego do produkcji ziarnistych narzędzi wiertniczych

Adam Barylski
Automatyczna kontrola jakości mikroziaren ściernych

Marzenna Popek
Jakość koncentratów rud metali jako ważny element bezpieczeństwa transportu morskiego

Stefan Dzionk
Wybrane aspekty jakości w sferze przedprodukcyjnej

Andrzej Samek
Uwarunkowania jakościowe w systemach projektowania i wytwarzania maszyn

Michał Dobrzyński
Wzrost efektywności obiegu narzędzi oparty o wykorzystanie współczynników podobieństwa i metody pojedynczego wiązania

Adam Barylski
Analiza jakości konstrukcji uchwytów

Michał Dobrzyński, Piotr Waszczur
Możliwości minimalizacji liczby wymian narzędzi z wykorzystaniem oprogramowanego modelu numerycznego

 

 

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału