do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

1/3

2013

 

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktor numeru

dr Alicja Antonowicz

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.

W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem

„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

 

Skład i łamanie

Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Paweł Antonowicz, Piotr Szreder

Spektakularne upadłości przedsiębiorstw FMCG w Polsce w 2012 r. na przykładzie wybranych podmiotów Grupy Kapitałowej BOMI S.A

Dawid Badura
Wybrane problemy sukcesji w firmach rodzinnych

Nicoletta Baskiewicz
Ewolucja struktur organizacji produkcji w przedsiębiorstwie

Michał Bielawski
Uwarunkowanie wdrożenia i wykorzystywania sterowania menedżerskiego w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego

Jerzy Bielec
Potrzeby szkoleniowe zachodniopomorskich przedsiębiorstw wdrażających zmiany w organizacji

Maria Janina Broniewska
Budowanie przewagi konkurencyjnej czy monopol na rynku przewozów kolejowych w Polsce

Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Aneta Lipińska, Izabela Stańczyk
Ocena działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie zewnętrznego Employer Branding w Internecie z perspektywy osób poszukujących pracy

Iwona Codogni
Marketing społecznie zaangażowany – analiza krytyczna

Ada Domańska, Robert Zajkowski
Percepcja wybranych aspektów wpływu instytucji otoczenia biznesu na przedsiębiorczość w regionie lubelskim

Tomasz Dorożyński

Instytucje otoczenia biznesu a rozwój przedsiębiorstw – ujęcie regionalne

Joanna Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Stanisławska

Klasyfikacja branż sektora przemysłu spożywczego według ich sytuacji finansowej

Cezary Godziuk

Funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw w Polsce w warunkach fazy recesji cyklu koniunkturalnego

Izabela Kopa, Paulina Kopa

Kierunek i zakres zmian na polskim rynku pracy na przykładzie rynku biotechnologicznego – perspektywy i szanse zatrudnienia

Ewa Kowalewska

Outsourcing bankowy a ryzyko działalności bankowej – zagadnienia ogólne

Małgorzata Krajewska-Nieckarz

Rola wartości w zarządzaniu organizacją

Ksawery Kunicki

Strategia niszy rynkowej w kontekście globalnych aspiracji MSP

Dariusz Letkowski

Modele zmienności w kalkulacjach Value at Risk – ocena i dobór modelu

Joanna Łuczak

Problematyka  decyzji  menedżerskich  w  organizacji publicznej  na  przykładzie  policjantów  podejmujących  decyzje  kierownicze

Agnieszka Malarewicz-Jakubów

Konkurencja a nieuczciwa konkurencja

Sławomir Ostrowski

Trendy w e-usługach

Mariusz Rogalski

Dlaczego koopetycja „się opłaca” – case study

Michał Roman

Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej

Michał Rudnicki

Promować czy sprzedawać – dylemat przedsiębiorstw branży turystycznej korzystających z serwisów zakupów grupowych

Piotr Sajna, Jacek Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk

Analiza wykorzystania informacji dla potrzeb wspomagania zarządzania procesami logistycznymi

Monika Sobczyk

Koncepcja społecznej odpowiedzialności a praktyka polskich przedsiębiorstw

Tomasz Sowiński

Wpływ bieżącej płynności finansowej w ujęciu statycznym na wartość przedsiębiorstwa

Małgorzata Stępień

Zagrożenia nadzoru korporacyjnego

Katarzyna Strzała-Osuch

Perspektywa strat i korzyści w kontekście poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w Polsce

Stanisław Szmitka, Robert Dmuchowski

Klastry jako podmioty strategii innowacji – warmińsko-mazurski klaster „Razem cieplej”

Magdalena Śmiglak-Krajewska, Małgorzata Just

Zastosowanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia upadłością przedsiębiorstw produkujących pasze

Arkadiusz Wawiernia

Taksonomia niepewności

Danuta Witczak-Roszkowska

Narzędzia proinnowacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego w latach 2005-2011

Iwona  Wrońska

Korporacje  transnarodowe  a  ochrona  praw  człowieka

Mariusz  Wyrostek

Praca   jako   determinanta   jakości   życia   człowieka

Elżbieta Zamiar, Ewa Szpakowska

Informatyczne systemy wsparcia biznesu – kluczowe korzyści z zastosowań systemów klasy BPMS

Dagmara Zuzek

Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału