do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

1/4

2013

 

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),
dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktor numeru

dr Paweł Antonowicz

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

 

Skład i łamanie

Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

 

Agnieszka Chęcińska-Zaucha

Narzędzia wykorzystywane w komunikacji polskich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia na rynkach Unii Europejskiej

Marcin Cywiński

Próba identyfikacji spójnego systemu oceny działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Adam Drosik

Optymalizacja  działań  z  zakresu  public  relations  crisis management  poprzez  zarządzanie  problemowe  (issue management)

Piotr Figura

Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przedsiębiorstw

Tomasz Galewski

Rola mierników ekonomicznych w podejmowaniu decyzji menedżerskich

Karolina Gałązka

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe a potrzeby odtworzeniowo-modernizacyjne podmiotów branży elektroenergetycznej

Andrzej Geise

Analiza spektralna wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej

Bartłomiej Gęca

Instytucje wspierające biznes a małe i średnie przedsiębiorstwa – ocena współpracy, ograniczenia oraz dalsze perspektywy rozwoju

Agata Gniadkowska-Szymańska

Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce

Anna Golejewska, Damian Gajda

Dofinansowanie projektów innowacyjnych w MŚP z Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie województwa pomorskiego

Marcin Halicki

Prezentacja koncepcji biznesowej „stowarzyszeń do poszczególnych czynności handlowych na wspólny rachunek” w kontekście współczesnych uwarunkowań w Polsce

Danuta Janczewska

Doskonalenie procesów logistycznych w mikroprzedsiębiorstwie

Łukasz Jarocki, Radosław Bartosiak

Współpraca z instytucjami naukowymi jako element eksploracji innowacji na podstawie Samsung Poland R&D Center

Joanna Jedel

Nowe wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem sportowym

Bartłomiej Kaczmarek

Analiza strategii biznesowych spółki Google Inc. – studium przypadku

Jadwiga Kaczmarska-Krawczak

Zarządzanie informatyzacją w procesach restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia

Adam Kałowski, Jacek Wysocki

Proces koncentracji produkcji w przemyśle polskim

Paweł Kłobukowski

Kapitał społeczny jako czynnik wspierający działanie i powstawanie klastrów

Ewa Kraska

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim

Anna  Lis

Główne  bariery  w  systemie  transferu  technologii  w  Polsce

Joanna Mądra

Kooperacja jako warunek rozwoju i wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP

Aneta Michalak
Strategie finansowania przedsiębiorstw w branżach kapitałochłonnych na przykładzie polskich i światowych przedsiębiorstw górniczych

Piotr Nowaczyk
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w małych portach morskich w Polsce

Michał Nowicki

Charakterystyka i wybrane mechanizmy finansowania sektora gier komputerowych – na świecie i w Polsce

Alina Oczachowska

Oczekiwania studentów WNE PK w Koszalinie względem przyszłego rynku pracy

Angelika Parfieniuk

Działalność Podlaskiego Klastra Bielizny jako przykład korzyści kooperacyjnych

Jacek Pera

Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem

Marzena Pielecka

Integracja systemów informatycznych – międzyorganizacyjna wymiana informacji

Anna Rutkowska

Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru

Tomasz Sierotowicz

Koncepcje modeli biznesowych organizacji działających w wirtualnej przestrzeni życia gospodarczego

Marcin Spychała

Zastosowanie analizy wskaźnikowej oraz modeli wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw na przykładzie spółek Irena S.A. i Krosno S.A.

Ewa Stawicka

Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności w biznesie

Marzena Syper-Jędrzejak

Dobre praktyki w zakresie adaptacji pracowników na przykładzie wybranych firm regionu łódzkiego

Izabela Sztangret

Koncepcje wiedzy i zarządzania wiedzą w organizacji – dyfuzja wiedzy w Microsoft

Elżbieta Szul

Działalność firm rodzinnych w ocenie społecznej

Tomasz Szymański
Systemy informatyczne wspierające organizacje z sektora budownictwo

Arkadiusz Świadek

Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna w regionalnym pomorskim systemie przemysłowym

Adam Waszkowski

Wielomianowe modele zagrożenia finansowego przedsiębiorstw

Anna Wawryszuk-Misztal

Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw

Bożena Włodarska

Postmodernistyczny obraz współczesnego menedżera

Marcin  Wojdan

Jakość  w  procesie  podejmowania  decyzji  kredytowej

Joanna Wyrobek, Zbigniew Stańczyk

Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce

Magdalena Zalewska-Turzyńska

Komunikowanie w organizacji – propozycja pomiaru skuteczności i efektywności


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału