do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 2/5

2013

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany ( (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),

dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktorzy numeru 2, cz. 5

dr Kamila Bielawska, dr Marietta Janowicz-Lomott

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.

W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem

„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Korekta, skład i łamanie

Jolanta Stecewicz, Urszula Jędryczka

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

Joanna Adamska-Mieruszewska,
Znaczenie ryzyka długowieczności dla stabilności systemów emerytalnych

Teresa H. Bednarczyk,
Potencjał sektora ubezpieczeniowego do kreowania ryzyka systemowego

Kamila Bielawska,
Klasyfikacja kapitałowych systemów emerytalnych w świetle dokumentów UE i jej znaczenie dla polskiego systemu emerytalnego

Marta Borda,
Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu ochrony zdrowia

Łukasz Dopierała,
Ocena działalności inwestycyjnej chilijskich multifunduszy emerytalnych po 10 latach ich funkcjonowania

Marietta Janowicz-Lomott,
Mutual fund jako forma zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska,
Ubezpieczenie jako instrument transferu ryzyka kredytowego

Agnieszka Kurdyś-Kujawska,
Ocena funkcjonowania rynku dobrowolnych ubezpieczeń w rolnictwie w latach 2002–2011

Jacek Lisowski,
Rola pośrednictwa ubezpieczeniowego a projekt Dyrektywy IMD2

Krzysztof Łyskawa,
W poszukiwaniu optymalnego pojęcia ryzyka w standardzie zarządzania ryzykiem

Tomasz Michalski, Adam Śliwiński,
Sektor ubezpieczeń a wyzwania strategii „Europa 2020” (ryzyko ubezpieczeniowe – skutek czy impuls aktywności gospodarczej)

Alicja Mikołajewicz-Woźniak,
Minimalna wymagana stopa zwrotu a zyskowność aktywów gromadzonych w polskich i szwajcarskich funduszach emerytalnych

Katarzyna Miszczyńska,
Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008–2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich

Anna Mitek,
Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń opiekuńczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Renata Pajewska-Kwaśny, Ilona Tomaszewska,
Prawno-ekonomiczne dylematy wprowadzenia ochrony przed skutkami powodzi na przykładzie ubezpieczeń katastroficznych

Dariusz Pauch,
Ochrona ubezpieczeniowa mikro- i małych przedsiębiorstw działających na terenie Szczecina w świetle badań

Agnieszka Pawłowska,
Identyfikacja obszarów dysfunkcyjnych w polisach business interruption (BI)

Marta Penczar, Monika Liszewska,
Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich

Piotr Pisarewicz,
Ochrona klientów kanału bancassurance w produktach ubezpieczeniowo-inwestycyjnych

Paweł Rozumek,
Analiza poziomu rozwoju czeskiego, polskiego, słowackiego i węgierskiego rynku ubezpieczeniowego na podstawie modelu krzywej S

Aneta Staszel,
Rodzaje oferty inwestycyjnej towarzystw ubezpieczeń na życie

Stanisław Wieteska,
Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej audytora energetycznego

Mariusz Dybał,
Reformy systemów emerytalnych

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału