do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 

 2/6

 

2013

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),         dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktorzy numeru 2, cz. 6

dr Bartłomiej Gabriel, dr Anna Golec, dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka, 
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Korekta, skład i łamanie

Marlena Dobrowolska, Maksymilian Biniakiewicz

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

Kevin Campbell,
Responsible Capitalism and the Culture of Investment

Adam Samborski,
Kierunki zmian w systemach nadzoru korporacyjnego

Stanisław Rudolf,
Oportunizm interesariuszy w nadzorze korporacyjnym

Kazimierz Barwacz,
System nadzoru właścicielskiego nowych organizacji gospodarczych sektora publicznego

Monika Wilewska,
Corporate Governance i Corporate Social Responsibility – powiązania i wzajemne relacje

Feliks Marek Stawarczyk,
Narodowa strategia CSR w Niemczech

Łukasz Błoch,
Ewolucja kodeksów dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych w Wielkiej Brytanii

Yoji Koyama,
Self-management in the Former Yugoslavia: From a Viewpoint of Corporate Governance

Monika Fiedorczuk,
Struktura własności i prawa akcjonariuszy jako mechanizm nadzoru korporacyjnego na przykładzie spółek rosyjskich

Magdalena Jerzemowska,
Przyczynek do poznania indyjskiego corporate governance

Anna Golec,
Analiza postrzegania standardów ładu korporacyjnego funkcjonujących w krajach rozwijających się

Anna Wierzbicka,
Corporate governance jako instrument ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych w Polsce

Jacek Gad,
Sprawozdawczość biznesowa wobec założeń teorii agencji

Agata Adamska,
Mechanizmy sprawowania kontroli w spółkach publicznych z udziałem Skarbu Państwa

Leszek Bohdanowicz,
Rada nadzorcza a kreowanie strategii spółki

Izabela Koładkiewicz,
Skuteczna rada nadzorcza. Perspektywa prezesów spółek – pilotaż ekspercki           

Igor Postuła,
Cechy charakterystyczne i problemy funkcjonowania rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Leszek Kozioł,
Kontrakty menedżerskie we współczesnych nurtach nadzoru korporacyjnego

Piotr Urbanek,
Polityka wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze bankowym w świetle wyników badań empirycznych

Agata Wieczorek,
Wynagrodzenie kadry kierowniczej w polskich i amerykańskich bankach – analiza porównawcza

Agnieszka Słomka-Gołębiowska,
Rola komitetu wynagrodzeń w bankach w Polsce

Krzysztof Misiołek,
Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego spółek indeksu WIG-Spożywczy – wybrane zagadnienia

Małgorzata Marchewka,
Struktura organów władania korporacyjnego a efektywność przedsiębiorstwa

Maria Aluchna,
Struktury piramidowe w polskich spółkach giełdowych. Wstępne wyniki badań           

Bartłomiej Bąk,
Wpływ wdrożenia zasad nadzoru właścicielskiego na zarządzanie grupą kapitałową     

Krzysztof Postrach,
Działanie na szkodę spółki zależnej – aspekty prawne

Agnieszka Matuszewska-Pierzynka,
Własność pracownicza w krajach europejskich

Dorota Krupa,
Działalność KNF na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych

Dominika Fijałkowska, Michał Muszyński, Marek Pauka,
Zjawisko underpricingu a ład korporacyjny na rynku NewConnect

Dagmara Malinowska,
Forma kontroli w spółkach wchodzących w skład portfela inwestycyjnego inwestorów instytucjonalnych na przykładzie Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny

Tomasz Regucki,
Regulacja wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji a pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych

Tomasz Sosnowski,
Wpływ procesów dezinwestycji metodą pierwszej oferty publicznej na zagrożenie finansowe przedsiębiorstw udziałowych funduszy private equity

Kamila Stańczak-Strumiłło,
Idea społecznej odpowiedzialności inwestycji w polityce inwestycyjnej polskich funduszy inwestycyjnych  


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału