do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 

 3/1

 

2013

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),          dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktorzy numeru 3, cz. 1

prof. dr hab. Bernard F. Kubiak, dr Antoni Korowicki

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Skład i łamanie

dr Jacek Maślankowski

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

Jerzy P. Gwizdała,
The Role of Information in Bank’s Credit Risk Management

Arkadiusz Januszewski,
Evaluation of costs and profitability of services applying the SAS Activity-Based Management system with the Airport as an example

Przemysław Lech,
Enterprise System Assimilation: phases, activities, and outcomes

Jacek Maślankowski,
The Evolution of the Data Warehouse Systems in Recent Years

Janusz Wielki,
An analysis of the opportunities and challenges connected with Big Data

Dariusz Ceglarek,
IT Systems and Mechanisms Protecting Corporate Intellectual Property

Jakub Swacha, Tomasz Komorowski, Karolina Muszyńska, Zygmunt Drążek,
Acquiring Digital Asset Management System for an International Project Consortium

Jarosław Olejniczak,
The Business Diagnostics Model Addressing its Components Variation Dynamics

Celina M. Olszak, Tomasz Bartuś,
Model for Social Customer Relationship Management. Multi-Agent Approach

Jerzy Auksztol, Magdalena Chomuszko,
Business Processes Outsourcing – Origin and Development

Jolanta Sala, Halina Tańska,
Information management in Polish industry. Diagnosis of  the transformation results

Wilfrid Utz, Michal Kossowski, Zbigniew Misiak,
ECAAD Modelling Tool based on ADOxx®

Przemysław Polak,
Applying Business Process Approach to Information Systems – the Case of Public Administration

Jacek Winiarski,
Comparative analysis of risk assessment methods in project IT

Bernard F. Kubiak, Andrzej Sieradz,
Efficiency Analysis of IT investment in Polish Banks (1998-2008): An Application of Malmquist Productivity Index

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału