do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalno¶ć Naukowo Badawcza
O czasopi¶mie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcj±

 
Prace i Materiały Wydziału Zarz±dzania

 

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 3/2

2013

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktorzy numeru 3, cz. 2

dr Dorota Ciołek, prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Korekta

mgr Jerzy Toczek,

Skład i łamanie

dr Tomasz Jurkiewicz

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

SPIS TREŚCI

FINANSE

Marta Chylińska, s.5
Premia za ryzyko na Londyńskiej Giełdzie Metali

Anna Góra, Krystyna Strzała, s. 17
Prognozowanie ceny energii na TGE SA – analiza empiryczna

Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska, s.33
Indeks rynku sztuki. Badania pilotażowe dla wybranych malarzy polskich

Anna Lucińska, s. 51
Wiek malarzy a ceny obrazów na rynku aukcyjnym w Polsce

Joanna Olbryś, s. 65
Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Agata Strzelczyk, s.79
Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

METODY ILOŚCIOWE

Barbara Batóg, Jacek Batóg, s.89
Analiza tendencji zużycia wody w polskich miastach w sektorze gospodarstw domowych

Renata Jaworska, s. 101
Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia

Tomasz Kopyściański, Tomasz Rólczyński, s. 115
Analiza porównawcza potencjału gospodarczego regionów w Polsce w latach 2006–2012

Lech Kujawski, s. 129
Zastosowanie danych o różnej częstotliwości w prognozowaniu makroekonomicznym

Łukasz Kuźmiński, s. 147
Rozkłady graniczne ekstremów w prognozach ostrzegawczych stanów wód

Edyta Łaszkiewicz, s. 163
Bezrobocie w wybranych krajach Europy – zastosowanie wielopoziomowego modelu logitowego

Kamila Migdał-Najman, Krzysztof Najman, s. 179
Analiza porównawcza wybranych metod analizy skupień w grupowaniu jednostek o złożonej strukturze grupowej

Elżbieta Izabela Misiewicz, s. 195
Działalność innowacyjna a rozwój gospodarczy województw Polski

Dorota Perło, s. 207
Modelowanie „zielonej gospodarki” województwa podlaskiego jako narzędzie zarządzania zrównoważonym rozwojem regionu

Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski, s. 225
Odporność wpływu czynników instytucjonalnych w modelach wzrostu gospodarczego

Agnieszka Tłuczak, s. 245
Regionalne zróżnicowanie cen zbóż w Polsce w latach 2010–2012

ZARZĄDZANIE

Tomasz Jastrzębski, s. 257
Ryzyko obsługi zobowiązań długoterminowych na przykładzie spółki J.W Construction Holding S.A.

Jerzy Zemke, s. 275
Scenariusze procesów decyzyjnych w warunkach zarządzania ryzykiem obsługi zobowiązań długoterminowych

 

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału