do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 4/2

2013

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący, prof. dr hab. Czesław Domański, prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktor numeru 4, cz. 1

dr Piotr Walentynowicz, dr Elżbieta Wojnicka-Sycz

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Skład i łamanie

Urszula Jędryczka

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

Paweł Bartkowiak,
Sukces przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością klienta

Agnieszka Izabela Baruk,
Marketingowe podejście w działalności personalnej w opiniach potencjalnych pracowników

Dominika Bąk-Grabowska,
Formy zatrudnienia menedżerów w świetle wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem

Mariusz Bratnicki, Monika Kulikowska-Pawlak,
Uwarunkowania pomiaru efektywności organizacji

Anna Cierniak-Emerych, Katarzyna Piwowar-Sulej,
 Kultura bhp jako czynnik sukcesu w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Agnieszka Czerwińska-Lubszczyk, Anna Michna, Anna Męczyńska,
Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego

Anna Dziadkiewicz, Piotr Maśloch,
Design jako nowoczesny trend w zarządzaniu

Joanna Haffer,
Model skutecznego zarządzania projektami w świetle badań empirycznych

Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński,
Tworzenie organizacji projektowej – studium przypadku

Kazimierz Jaremczuk,
Różnorodność celów jako motywów działania przejawem sukcesu organizacji

Szymon Jopkiewicz,
Postrzegana jakość w relacji usługowej jako element oceny efektywności w systemie ochrony zdrowia

Joanna Kacała, Ewelina Kołaczyk,
Wdrażanie modelu doskonałości EFQM – determinanty

Magdalena Kalińska,
Role menedżerów średniego szczebla w budowaniu pozytywnego potencjału organizacji

Jarosław Karpacz,
Procedury jako narzędzie utrwalania rekurencyjnych wzorów zachowań pracowników

Krystyna Kmiotek,
Źródła i konsekwencje zaangażowania pracowników

Grażyna Leśniak-Łebkowska,
Doskonałość operacyjna i zarządzanie ryzykiem, jako podstawy sukcesu strategicznego przedsiębiorstwa

Anna Lis,
Zarządzanie tożsamością w organizacjach na różnych poziomach zagregowania

Stanisław Marciniak, Piotr Gołoś,
Controlling projektów – założenia metodyczne

Anna Mazurkiewicz,
Motywowanie pracowników utalentowanych jako czynnik sukcesu w okresie kryzysu gospodarczego

Mieczysław Morawski,
Narodowe style zarządzania – pojęcie, przesłanki i kierunki badań

Lech Nieżurawski, Joanna Nieżurawska,
Wybrane przyczyny sukcesu i porażek internacjonalizacji przedsiębiorstw

Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski,
Koncepcja oceny dostawcy w elastycznym zakładzie wytwórczym – strategiczna perspektywa sukcesu

Kazimierz Perechuda, Iwona Chomiak-Orsa,
Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania

Agata Pietroń-Pyszczek,
Rozwój własnej kreatywności osób wchodzących na rynek pracy – wyniki badań empirycznych

Katarzyna Piórkowska,
Strategia behawioralna wyznacznikiem sukcesu organizacji?

Anna Rakowska, Zbigniew Pastuszak,
Menedżer z głową w chmurach. Cloud managing i jego wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi

Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler,
Profesjonalizacja, jako czynnik sukcesu polskich organizacji pozarządowych

Monika Stelmaszczyk,
 Bariery dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie budowlanym

Sławomir Wawak,
Wdrażanie sformalizowanych systemów  zarządzania jakością a sukces organizacji

Bogusław Węgrzyn,
Systemowa integracja zarządzania determinantą sukcesu jednostek administracji publicznej – studium przypadków

Krzysztof Woźniak, Mariusz Sołtysik,
Identyfikacja strategicznych czynników sukcesu przedsiębiorstwa

Anna Wójcik-Karpacz,
Konflikty wertykalne w kanale dystrybucji pojazdów samochodowych. Studium przypadku

Ludmiła Zawadzka, Grzegorz Zieliński,
Kluczowe determinanty łańcucha wartości w kreowaniu sukcesu usług turystycznych

 

 

 

 

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału