do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 4/4

2013

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),

dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktorzy numeru 4, cz. 4

dr Paweł Antonowicz, mgr Paulina Nogal

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Skład i łamanie

dr Joanna Pioch

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

Małgorzata Białas,
Wykorzystanie metody CRITIC do wyceny banków

Ewa Dziawgo,
Miary ryzyka w analizie opcji capped

Jerzy Gwizdała,
Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych

Bogna Kaźmierska-Jóźwiak,
Wykup akcji własnych a wypłata dywidendy — na przykładzie wybranej grupy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Iwa Kuchciak,
Kreowanie świadomości finansowej wyzwaniem konku-rencyjności w niesprzyjającym otoczeniu

Błażej Lepczyński, Marta Penczar,
Znaczenie instrumentów zwrotnych w ograniczaniu luki finansowej i podnoszeniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw z sektora MSP

Elżbieta Małecka, Juliusz Giżyński,
Interwencje Europejskiego Banku Centralnego na rynkach obligacji skarbowych strefy euro jako odpowiedź na kryzys zadłużenia

Piotr Masiukiewicz,
Bankowe fundusze naprawcze w Unii Europejskiej

Ireneusz Miciuła,
Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej

Leszek Pawłowicz,
Europejski resolution fund

Piotr Pisarewicz,
Międzynarodowe modele bancassurance w kontekście planowanych zmian regulacji na rynku polskim

Łukasz Prysiński,
Płynność i rotacja aktywów jako narzędzia zarządzania bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego

Sebastian Skuza,
Possibility of Utilizing Resources of Open Pension Funds in Cooperation with The Bank Gospodarstwa Krajowego in Scope of The Realization of The „Polish Investments” Programme

Dariusz Urban,
Czy wartość to przesłanka do inwestowania? Government Pension Fund Global jako udziałowiec w spółce portfelowej

Aneta Włodarczyk, Wioletta Skrodzka,
Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku  funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem  przełącznikowego modelu Treynora-Mazuy’ego

Bogdan Włodarczyk,
Strategia banku po kryzysie finansowym

Joanna Stefaniak-Kopoboru,
Przedsiębiorstwa usługowe Unii Europejskiej wobec kryzysu gospodarczego

Arleta Szadziewska,
Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR

Alicja Szczygieł,
Wybrane aspekty etyki w negocjacjach

Anna Szeląg-Sikora, Aneta Oleksy-Gębczyk,
Rola marketingu w stabilizacji rynkowej podmiotów rolnych zrzeszonych w grupie producenckiej

Karol Śledzik,
Teoria innowacyjności Josepha A. Schumpetera a trolle patentowe

Grzegorz Urbanek,
Marka a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa  — przykład wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie

Katarzyna Warzecha,
Syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych aspektów ochrony środowiska

Arkadiusz Wawiernia,
Ryzyko jako szansa i zagrożenie dla działalności przedsiębiorstwa

Andrzej Wójcik,
Zastosowanie diagramu Czekanowskiego do badania podobieństwa krajów Unii Europejskiej pod względem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Iwona Wrońska, Jacek Klimowicz,
Rozwój gospodarczy Unii Europejskiej w dobie  globalizacji w praktyce instytucji i organów Unii Europejskiej

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału