do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 1

2014

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Korekta

mgr Jerzy Toczek,

Skład i łamanie

dr Tomasz Jurkiewicz

 

Druk

Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

FINANSE

Adam Barembruch,
Trend i jego graficzna prezentacja w procesie szacowania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym

Lucjan Czechowski, Anna Maria Pochmara,
Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Teresa Czerwińska,
Ryzyko kredytowe portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń w świetle nowych wymogów kapitałowych

Anna Gierusz, Beata Jackowska, Mirosław Szreder,
Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia – wybrane aspekty ekonomiczne

Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Ewelina Pestka,
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce – klasyfikacja (cz. I)

Magdalena Gostkowska-Drzewicka,
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce – weryfikacja empiryczna (cz. II)

Marcin Fedor,
Apetyt na ryzyko jako ważny element Wypłacalności II

METODY ILOŚCIOWE

Tomasz Jurkiewicz, Agnieszka Pobłocka,
Badanie zmienności rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych

RACHUNKOWOŚĆ

Magdalena Chmielowiec-Lewczuk,
Wpływ wymagań Solvency II na koszty działalności ubezpieczeniowej

ZARZĄDZANIE

Bartłomiej Bąk,
Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Wiesław Golnau,
Model bumelowania w teorii płacy efektywnej

Małgorzata Wiśniewska,
(Pozornie) dobrowolne schematy certyfikacji żywności

Czesław Zając,
Skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału