do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 

2

 

2014

 

Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;
prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;
Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;
Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;
Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;
prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

 

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

 

Redaktorzy językowi

dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski) David Gagan, M.A. (język angielski)

 

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

 

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),
dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),
dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

Korekta
Jerzy Toczek
Skład i łamanie
Mariusz Szewczyk

Druk
Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

Spis treści

 

FINANSE

Aleksandra Wiercińska,
Specyfika zarządzania finansami szpital

 

Anna Zamojska,
Wyniki ex post funduszy inwestycyjnych – ocena i analiza porównawcza funduszy otwartych i zamkniętych

 

MARKETING

 

Sylwia Badowska,
Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi w tworzeniu i rozwoju innowacji produktowych w sektorze spożywczym w województwie pomorskim

 

Tomasz Dryl,
Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania marką pracodawcy

 

Wioleta Dryl, Anna Dziadkiewicz,
Wpływ designu na decyzje zakupowe konsumentów dóbr luksusowych

 

Monika Głowacka,
Promocja całościowego produktu turystycznego na przykładzie miasta Malborka

 

Urszula Kęprowska,
Marketing wirusowy w promocji miejsc i produktów turystycznych

 

Sylwia Kuczamer-Kłopotowska,
Sensoryczne oddziaływanie na klienta jako forma wspierania procesu komunikacji marketingowej

 

Dominik Meller, Agata Milik,
Komunikacja interpersonalna w zakładach opieki zdrowotnej

 

Lidia Skarżyńska,
Krytyka konsumencka w Internecie

RACHUNKOWOŚĆ

 

Nelli Artienwicz,
Analiza zakresu proaktywności dla poszczególnych stopni kariery zawodowej księgowego

 

Michał Chalastra,
Identyfikacja centrów kosztów w rachunkowości finansowej a zarządczej

 

Jerzy Gierusz,
Reklasyfikacja kosztów i przychodów ze sprawozdania z całkowitych dochodów do rachunku zysków i strat – przyczyny, zakres i konsekwencje

 

Stanisław Hońko, Przemysław Mućko,
Informacje o utracie wartości ekspozycji kredytowych w sprawozdaniach finansowych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior,
Kurs faktycznie zastosowany przy ustalaniu różnic kursowych

 

Arleta Szadziewska,
Rola specjalistów z rachunkowości na tle zmian w raportowaniu biznesowym


 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału