do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

 

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 

3/1

 

2014

 

 

Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;
prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;
Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;
Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;
Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;
prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

 

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski) David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),
dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),
dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

Redaktorzy numeru

dr Paweł Antonowicz, mgr Paulina Nogal-Meger

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

Korekta
Jerzy Toczek
Skład i łamanie
Mariusz Szewczyk

Druk
Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

SPIS TREŚCI

ZARZĄDZANIE

 

Paweł Skowron,
Podatność współczesnych organizacji na ryzyko nadużyć

Sylwia Morawska, Przemysław Banasik,
Czas, koszty i skuteczność jako parametry prawnych instrumentów windykacji

Paweł Antonowicz,
Zastosowanie współczynnika lokalizacji LQ i krzywej koncentracji w badaniach nad przestrzennym zróżnicowaniem upadłości przedsiębiorstw w gospodarce

Anna Krzysztofek,
Ład korporacyjny – współczesne kierunki rozwoju

Anna Kwiecień,
Zarządzanie wartością a ład korporacyjny

Leszek Pawłowicz,
Systemy wynagrodzeń menedżerów ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa

Rafał Mazur,
Rozwój pracowników jako element tworzenia wartości przedsiębiorstw

Renata Tanajewska,
Kontrola w merchandisingu jako warunek zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstwa

Iwona Wrońska,
Budowanie wartości firmy w kontekście poszanowania praw człowieka – uwagi na tle działalności Rady Praw Człowieka ONZ w kwestii odpowiedzialności korporacji transnarodowych za przestrzeganie praw jednostki

Jolanta Tarapata,
Innowacje jako kluczowy element budowania wartości przedsiębiorstwa

Jolanta Rosłon, Daniel Ciupiński,
Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiębiorstw

Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa,
Innowacyjność Unii Europejskiej i technopolie (wstępna charakterystyka metody wykorzystanej w raporcie Innovation Union Scoreboard)


Magdalena K. Gąsowska,
Kooperacja jako sposób zdobywania przewagi na rynku w świetle badań empirycznych

Joanna Kuczewska,
Konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw – dylematy polityki wspierania klastrów

Grzegorz Urbanek,
Pomiar operacyjnej i strategicznej przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Monika Odlanicka-Poczobutt, Katarzyna Warzecha,
Analiza efektywności sądów apelacyjnych w Polsce jako element kreowania wartości organizacji

Robert Bęben, Tomasz Marcinkowski, Oliwia Papis,
Analiza interesariuszy w projektach budowy morskich farm wiatrowych

Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka, Ewa Szafraniec-Siluta,
Ukierunkowanie produkcji gospodarstwa rolnego a zdolność do samofinansowania nakładów inwestycyjnych – ujęcie porównawcze

Ireneusz Miciuła,
Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowiązania wobec UE

Edyta Ropuszyńska-Surma, Zdzisław Szalbierz,
Regulacje w energetyce a nowe inwestycje w moce wytwórcze

Arkadiusz Przybyłka,
Węgiel kamienny a bezpieczeństwo energetyczne Polski

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału