do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 

3/2

 

2014

 

Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;
prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;
Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;
Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;
Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;
prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

 

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

 

Redaktorzy językowi

dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski) David Gagan, M.A. (język angielski)

 

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

 

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),
dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),
dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

Redaktorzy numeru

dr Paweł Antonowicz, mgr Paulina Nogal-Meger

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

Korekta
Jerzy Toczek
Skład i łamanie
Mariusz Szewczyk

Druk
Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

SPIS TREŚCI

FINANSE

 

Jacek Pera,
Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyka

Piotr Pisarewicz,
Analiza złych praktyk brytyjskich instytucji finansowych – wnioski dla rynku polskiego

Piotr Masiukiewicz,
Piramidy finansowe a regulacje i nadzór

Katarzyna Żak,
Rynek kapitałowy jako zewnętrzny, instytucjonalny mechanizm nadzoru korporacyjnego

Łukasz Furman,
Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przykładzie Polski

Agnieszka Piekutowska,
Fundusze unijne jako źródło finansowania infrastruktury transportowej

Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka,
Efektywność pasywnie zarządzanych funduszy na przykładzie funduszy ETF notowanych na GPW

Alicja Winnicka-Popczyk,
Przedsiębiorstwa rodzinne na rynku New-Connect – możliwości finansowania rozwoju

Tomasz Słoński, Magdalena Ligus, Józef Rudnicki,
Ryzyko inwestycji w akcje spółek związanych z produkcją energii odnawialnej

Błażej Lepczyński, Marta Penczar,
Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych państw UE i czynniki jego rozwoju w perspektywie kilkuletniej

Piotr Lasecki, Sebastian Skuza,
Duże zaangażowania banków krajowych („large exposures”) w certyfikaty inwestycyjne. Stan obecny i autorskie propozycje zmian

Feliks Marek Stawarczyk,
Rozdzielenie banków – koncepcje zmian w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech

MARKETING

 

Wojciech Pyzik,
Pomiar wartości i wdrożenie innowacji w ofercie produktowej

Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek,
Dynamika zmian w rankingach najcenniejszych polskich marek

Sebastian Skuza, Hanna Orłowska, Leszek Orłowski,
Ocena znaczenia i wartości marki państwowego banku rozwoju na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

METODY ILOŚCIOWE

 

Ewa Dziawgo,
Wpływ wahań ceny instrumentu bazowego na ryzyko korytarzy opcyjnych

Karol Śledzik,
Wykorzystanie unitaryzacji zerowanej do analizy porównawczej przewagi konkurencyjnej spółek z sektora „High-Tech” i „Medium High-Tech”

INFORMATYKA EKONOMICZNA

 

Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Jacek Maślankowski,
Applications of Implementation Diagrams in System Infrastructure Modeling

Bartosz Marcinkowski, Bartłomiej Gawin,
Enterprise Processes Simulated – Prerequisites, Data Acquisition Methods and Tool Support

Jan Trąbka, Piotr Soja,
Agile versus Design-based Approach to ERP System Implementation: A Cross-case Study

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału