do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

 

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 

4

 

2014

 

Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;
prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;
Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;
Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;
Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;
prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

 

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski) David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),
dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
prof. UG dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),
dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktor numeru

dr Krzysztof Szczepaniak

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

Korekta
Jerzy Toczek
Skład i łamanie
Mariusz Szewczyk

Druk
Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

SPIS TREŚCI

FINANSE

 

Gabriel Główka,
Teoretyczne aspekty bańki cenowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak,
Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Małgorzata Krajewska, Joanna Grzesiak,
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako element gospodarowania przestrzenią – studium przypadku

ZARZĄDZANIE

Agata Antczak,
Aktywność polskich deweloperów w zakresie zielonego budownictwa na rynku mieszkaniowym

Stanisław Belniak, Małgorzata Uhruska,
Wartość nieruchomości komercyjnej w świetle jej potencjału

Grzegorz Bulczak,
Zastosowanie Google Trends w prognozowaniu zmian na rynku nieruchomości

Karolina Czechowska,
Nastroje inwestycyjne na rynkach nieruchomości  – ujęcie behawioralne

Krystyna Dziworska,
Czy ekonomiści zawiedli społeczeństwa gospodarujące?

Monika Foltyn-Zarychta,
Możliwości zastosowania etycznej zasady wzajemności w ocenie między pokoleniowych projektów inwestycyjnych

Henryk Gawron,
Rozwój aglomeracji miejskich i ich znaczenie dla rozwoju lokalnego rynku nieruchomości

Michał Głuszak, Małgorzata Zięba,
Dyfuzja innowacji ekologicznych w budownictwie na przykładzie rynku nieruchomości komercyjnych w krajach OECD

 

Anna Górczyńska, Karolina Krawczyk,
Infrastruktura drogowa w województwie pomorskim

Katarzyna Kania,
Działalność land deweloperska w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego

Jan Konowalczuk,
Spekulacja na rynku gruntów przedsiębiorstw na tle jego struktury podmiotowej na przykładzie badania obszaru województwa śląskiego w latach 2003–2012

Krzysztof Kowalke, Monika Prochownik,
Wpływ pakietu energetyczno-klimatycznego na proces unowocześniania polskiego sektora energetycznego

Ewa Kucharska-Stasiak,
Behawioralne aspekty w wycenie nieruchomości

Barbara Majewska,
Behawioralne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bartłomiej Marona,
Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów

Katarzyna Najbar,
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych

Ewelina Nawrocka,
Analiza realizacji zakładanych kierunków rozwoju obsługi rynku nieruchomości w Polsce

Katarzyna Olbińska,
Określanie zasięgu procesów transformacji w przestrzeni miast

Jerzy Różański,
Zmiany w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych – konsekwencje dla Polski i świata

Małgorzata Rymarzak, Michał Madera,
Rozwój budownictwa zrównoważonego na przykładzie powierzchni biurowej w Trójmieście

Ewa Siemińska,
Doświadczenia polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych po wprowadzeniu tzw. ustawy deweloperskiej

Krzysztof Szczepaniak,
System zarządzania energią w warunkach zrównoważonego rozwoju

Anna Szelągowska,
Miasta 2.0 we współczesnej gospodarce

Katarzyna Śmietana,
Idea odpowiedzialnych inwestycji w nieruchomości w działalności deweloperskiej

Justyna Tanaś,
Pozarolnicze formy użytkowania gruntów w gminach aglomeracji poznańskiej

Maria Trojanek,
Zmiany wpływów z nieruchomości w dochodach miasta Poznania w latach 2001–2012

Dariusz Trojanowski, Magdalena Obłońska,
Klasyfikacja biurowców na przykładzie rynku nieruchomości w Trójmieście

Piotr Tworek,
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem jako funkcja wspomagająca kierowanie przedsiębiorstwem wykonawstwa budowlanego

Joanna Węgrzyn,
Zastosowanie PPP w sektorze mieszkaniowym w Polsce

Anna Wojewnik-Filipkowska,
Rozwój infrastruktury i usług społecznych na rynku domów pomocy społecznej w świetle teorii zrównoważonego rozwoju

Anna Wojewnik-Filipkowska, Żaneta Krekora,
Dylematy prywatyzacji infrastruktury i usług społecznych na przykładzie domu pomocy społecznej w kontekście rozwoju zrównoważonego

Elżbieta Zagórska,

Wojewódzkie bazy danych o zdegradowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych jako element wspierania procesów ich przekształceń zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału