do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 1

2015

 

Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester; prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa; Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University; Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School; prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

 

 

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (język polski) David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),prof. UG dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

 

Redaktor numeru

dr Olga Martyniuk

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny .W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

Korekta Jerzy Toczek
Skład i łamanie Mariusz Szewczyk

Druk Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

SPIS TREŚCI

FINANSE

 

Agata Adamska,
Docelowe podwyższenie kapitału jako instrument lewarowania kontroli właścicielskiej

 

Aleksandra Pieloch-Babiarz,
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie

 

Krzysztof Postrach,
Tworzenie wartości dla akcjonariuszy w świetle nadzoru korporacyjnego

 

Agata Wieczorek,
Komitet ds. ryzyka w polskim sektorze bankowym

 

RACHUNKOWOŚĆ

 

Jacek Gad,
Sprawozdanie z działalności we współczesnym modelu raportowania – praktyka sprawozdawcza spółek publicznych notowanych na GPW

 

ZARZĄDZANIE

Michał Comporek,
Sport Corporate Responsibility jako cel funkcjonowania klubów piłkarskich

Monika Fiedorczuk,
Struktura własności w rosyjskich grupach kapitałowych – wyniki badań

Dagmara Gad,
Stewardship Code jako narzędzie niwelowania konfliktu agencyjnego

Mateusz Kabut,
Niezależność członków rad nadzorczych w świetle badań empirycznych

Izabela Koładkiewicz,
Nadzór w firmie rodzinnej. Przegląd pierwszych doświadczeń polskich firm rodzinnych

Agnieszka Matuszewska-Pierzynka,
Ograniczenia zbywalności udziałów i akcji w spółkach pracowniczych

Igor Postuła,
Problem agencji w relacji członkowie zarządów–Skarb Państwa

Artur Sajnóg,
Relacje inwestorskie w polskich i niemieckich spółkach giełdowych

Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Piotr Urbanek,
Jakość polityki wynagradzania kadry kierowniczej banków w Polsce – analiza jakościowa

Małgorzata Stępień,
Problem niskiego udziału kobiet we władzach spółek


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału